Værforholdene avgjør flomfaren

Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Flere steder er det 50 prosent mer snø enn normalt.

Flom Rasta, øst for Glomma

Norges vassdrags- og energidirektorat tror ikke på like store vannstander i elever og innsjøer i Innlandet i år som i fjor.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det kan være muligheter for store vannføringer i de høyereliggende vassdragene, men tror ikke det er så stor fare for storflom i de større vassdragene som Glomma, Lågen eller Mjøsa.

Mye og lite snø

Knut Ola Aamodt

Knut Ola Aamodt, hydrolog ved NVE, sier at værforholdene under snøsmeltingen vil bli avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg.

Foto: Hilde Harket

– Selv om det er mye mer snø enn normalt enkelte steder i høyden, er det også store områder som har mindre snø enn vanlig. Derfor vil snøsmeltingsgraden være ganske liten totalt i Sør-Norge i år, sier Knut Ola Aamodt, hydrolog ved NVE.

Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for om det blir store vannføringer eller ikke.

– Vi har sett flere eksempler de siste årene på at mye nedbør under snøsmeltingen, kan føre til skadeflom i vassdrag selv om det er lite snø, sier Aamodt.

Sein vår fører også ofte til stor vannføring. Årsaken er at det da ofte blir høye temperaturer som gjør at mye av snøen smelter på samme tid.

– Det er usikkert hvordan det vil utvikle seg, men slik det ser ut nå blir det ingen storflom i Innlandet i år, sier Aamodt.

Sidevassdragene kan bli rammet

Situasjonsrapporten til NVE viser akkurat nå at de høyereliggende sidevassdragene til Glomma og Lågen kan få noe høyere vannstand enn normalt, men at snøsmeltingen trolig vil skje til forskjellige tider og fordele seg i de større vassdragene.

– Men det kan tenkes at det kan bli noe høyere vannstand i blant annet øvre del av Trysilelva, innsjøen Engeren i Trysil og Engerdal og Gausa i Gausdal og Lillehammer fordi det er mer snø enn på 40-50 år i deler av disse områdene, men det er for tidlig å si noe sikkert, sier Aamodt.