Hamar tinghus
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Utga seg for å være politi

Oppsummert

En gutt i slutten av tenåra ble i september i fjor dømt til 90 timers samfunnsstraff etter å ha utgitt seg for å være en navngitt lensmann fra Hedmarken i en kommentar på en blogg. Han anket saken og nå behandles den i Eidsivating lagmannsrett.

  • Aktor ber om samfunnsstraff

    Aktor har lagt ned påstand om at tiltalte skal dømmes til 90 timer samfunnsstraff, subsidiært 60 dager betinget fengsel. Han ønsker også at tiltaltes pc inndras og at han betaler saksomkostninger.

  • – Skulle påvirke fornærmede

    Aktor, Andre van der Eynden, mener det er tilstrekkelig bevist at tiltalte skrev kommentaren på den unge kvinnens blogg for å påvirke henne. Han ville «få frem en sannhet», som han selv sa i sin forklaring.