Usynlige gjerder gjør det enklere for bøndene

Oppsetting av gjerder for husdyr kan i framtiden skje uten svette og slit og uten å få møkk under neglene. Bonden kan sitte i sofaen og legge ut gjerder via en datamaskin.

SAU

Usynlige, elektroniske gjerder skal revolusjonere beitebruken.

Foto: Kleiven, Paul / SCANPIX

Bioforsk tester nå ut usynlige, elektroniske gjerder som gjennom lyd og elektriske støt holder dyrene der bonden vil ha dem.

Husdyr- og reineiere vil få muligheten til å sette en GPS-klave på dyra. Når de nærmer seg den usynlige grensen som satt opp, vil dyrene høre en stadig høyere lyd og til slutt få et elektrisk støt.

– Vil revolusjonere beitebruk

Direktør Kristin Sørheim ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll tror gjerdet kan få stor betydning:

– Vi tror det at hvis vi får dette til å lykkes så vil dette revolusjonere bruken av utmark til beite, både for sau, geit og storfe. I tillegg mener vi også at dette kan brukes til å holde tamrein unna veger og jernbanespor.

Sørheim, som selv er saueeier og utdannet veterinær, har prøvd ut systemet på sine egne dyr:

– Da vi prøvde ut det her, lokket jeg sauene med godbiter for å få dem til å gå utenfor den elektroniske grensen, men det gikk ikke. Det gikk ikke mer enn tre-fire dager før de hadde lært å holde seg innenfor.

Trenger ikke usynlige gjerder

Anne Marie Smestad er skeptisk til enda mer merking av sau.

Foto: Vera Wold / NRK

Flere er skeptiske

Anne Marie Smestad i Overåsberget i Kongsvinger mener hun klarer seg uten. Hun vet stort sett hvor sauen befinner seg uansett:

– Nå går de fritt i skogen. De er som regel i nærområdet, for jeg kan høre dem daglig, sier hun.

Tanken er at i 2014 skal dette systemet prøves ut på flere besetninger i landet. Men det er flere som har betenkeligheter med tanke på hvor bra dette egentlig er for dyra. Sørheim innrømmer at blant andre Mattilsynet er sunt skeptiske. De lurer på om dyrene kan bli stresset og hva som kan skje om teknologien svikter.

– Teknologien er vi ikke bekymret for, det er dyrevelferden vi må tenke på, sier Sørheim.

– Vi er jo for eksempel helt enig i at du ikke kan henge på dyra altfor mange innretninger. De kan skape problemer ved at de setter seg fast eller at det blir for tungt å bære for dyrene.

– Ser ut som juletrær

Dette kjenner Smestad seg igjen i. Hun vil helst slippe å henge flere merker og elektroniske duppeditter på dyrene sine.

– Jeg er ikke glad i alt dette elektroniske vi skal ha på sauen. Det er mer enn nok med alle disse merkene vi henger på. Mine sauer har elektroniske merker, i tillegg driver jeg økologisk så de må ha et Debio-merke. Sleng på et merke for skinnet, så ser de jo ut som juletrær når jeg slipper dem til skogs.