Uønskede plantearter langs Mjøsa

Fylkesmannen i Hedmark ønsker å øke innsatsen for å fjerne uønskede plantearter langs Mjøsa. Det er gjort 119 funn av den fremmede arten rynkerose, som opprinnelig kommer fra Nordøst-Asia.

Rynkerose nærbilde 3
Foto: Siw Slevigen