Unntak for grensependlere nedstemt

SVs forslag om å unnta pendlere som bor nær grensa og jobber i Norge fra innreiseforbudet ble nedstemt i Stortinget i dag. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier de likevel jobber med en løsning og at det har høy prioritet.