Unik skolehistorisk samling

HAMAR (NRK): – Alt gammelt er ikke nødvendigvis gammeldags, sier Knut Ståle Hauge ved Høgskolen i Hedmark. Han står bak en samling med 4.000 lærebøker og pedagogiske hjelpemidler.

Unik skolehistorie

SKOLEHISTORIE: Knut Ståle Hauge ved Høgskolen i Hedmark har samlet over 100 år med skolehistorie, med rundt 4.000 ulike gjenstander.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

I kjelleren ved gamle Midtbyen skole i Hamar tar Knut Ståle Hauge oss med 120 år tilbake i tid. Her har han innredet et klasserom slik det så ut på 1890-tallet, med skolepulter på rad og rekke, et trampeorgel og innerst i hjørnet, en sort ovn fra Hamar jernstøperi.

Ikke museum

Det kunne ha vært et museum, for en samling med rundt 4.000 gjenstander fra vår skolehistorie kunne sikkert ha hatt allmenn interesse. Men Haugesamlingen skal være en samling til glede og nytte for både lærere og studenter ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen.

– Dette skal brukes i lærerutdanningene. Her kan faglærere ta med seg studentene og oppdage at alt gammelt ikke er gammeldags, sier Hauge.

Trampeorgel

TRAMPEORGEL: Det er fortsatt lyd i trampeorgelet som står i klasserommet fra 1890-tallet.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Pedagogisk gull

Samlingen inneholder hundrevis av lærebøker fra 1800-tallet og fram til i dag. Og selv mange av de eldste bøkene har nytteverdi for lærere i dag.

– Mye her er rett og slett pedagogisk gull, sier Hauge, og forteller at høgskolelærere både i matematikk og norsk har blitt overrasket over hvor moderne mange pedagoger tenkte for over 100 år siden.

Mange hjelpemidler

Haugesamlingen inneholder også et klasserom fra litt mer moderne tid, nemlig 1960-tallet. Her er det egne traller sortert etter fag med ulike pedagogiske hjelpemidler, som er brukt for å forsterke læring.

Hauge mener det er viktig at skoleelever, både før og nå, kan bruke hendene sine og gjøre egne undersøkelser.

– Hvis elevene kan gjøre noe med hendene, utforske, teste fysiske lover, så tror jeg læringen vil bli mer omfattende, og vil stikke dypere.

Fargerike plansjer

Mange plansjer som fortsatt er aktuelle i undervisningen

PLANSJER: De fargerike og detaljerte plansjene vil nok mange huske fra sin egen skoletid.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

I den rikholdige samlingen er det også hundrevis av plansjer; store, fargerike plakater som viser både småfugler, blomster, dagligdagse situasjoner og glimt fra bibelhistorien. Hauge mener at slike plansjer er ett av mange eksempler på gamle læremidler som med fordel kunne ha blitt mer brukt i dagens undervisning.

– I dag flimrer bilder fra tv- og dataskjermer så fort forbi. Slike plansjer kan henge i klasserommet i noen uker, så får elevene tid til å se på og fordype seg i dem. Dermed forsterkes læring, sier Hauge.