Unge i kommunestyrene forsvinner

Over 100 av dem som ble valgt inn i kommunestyrene i Hedmark og Oppland for tre år siden er ikke med lenger.

Kamilla Thue
Foto: Ola Bjørlo Strande

De får seg jobb, kommer inn på skoler eller flytter av andre grunner.

Det er i all hovedsak unge kommunestyrerepresentanter under 25 år som ber om fritak og forsvinner fra kommunepolitikken.

Det er uheldig, men forståelig, mener fylkessekretæren i Hedmark Arbeiderparti, Kamilla Thue.

– De jeg kjenner til ønsker å fortsette å gjøre en jobb for kommunen og partiet der de er valgt. Men i blant tilsier livssituasjonen at de er nødt til å sende inn søknaden og få fritak, sier Thue.

Nesten 10 prosent har fått fritak

I 2011 ble 1.182 opplendinger og hedmarkinger valgt inn på fast plass i kommunestyrene. Tre år etterpå har 102 av dem fått varig fritak.

19 år gamle Henrik Mørk fra Gjøvik er en av dem.

– Jeg skulle begynne på NTNU i Trondheim høsten 2013 og fant ut at det ikke var mulig å pendle fra Trondheim til Gjøvik for hvert kommunestyremøte, så da måtte jeg søke fritak, sier Henrik Mørk.

Trist at de unge forsvinner

Det er flere grunner til at de unge må be seg fritatt fra kommunestyrejobben. Mange, som Henrik, kommer inn på studier andre steder mens noen må flytte for å få seg jobb.

  • I valget i 2011 fikk 85 ungdommer mellom 18 og 25 år fast plass i kommunestyrene i Hedmark og Oppland.
  • 21 av dem har nå fått varig fritak. Dvs nesten 25 prosent av dem.

At de unge røstene forsvinner fra kommunestyresalene er trist for demokratiet, synes Kamilla Thue i Hedmark Arbeiderparti.

Kommunestyret legger ned Lundersæter skole

Kommunestyret i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi syns jo det er veldig viktig å få med oss ungdommer, nettopp for at de skal bidra i kommunestyrene. Så hvis de forsvinner i større grad enn andre, så er det en utfordring vi må se på. Vi må se hvordan vi kan legge til rette slik at unge kan fortsette ut perioden de er valgt, sier Thue.

Flest i Ap - færrest i KrF

Tallene NRK har hentet inn viser at det er litt flere kvinner enn menn som søker og får fritak fra vervene sine.

Når det gjelder partier, ser det slik ut.

  • I Kristelig Folkeparti er bare en representant byttet ut siden valget for tre år siden.
  • I Arbeiderpartiet er 45 av de valgte byttet ut.

– Jeg er ikke overrasket. For den kjennskapen jeg har til KrF i de forskjellige kommunene, så er det ikke så vanlig at det blir søkt om fritak.

– Her i Hedmark fikk vi jo 45,9 prosent ved valget i 2011 og da vil det være naturlig at vår andel av de som søker fritak er relativt stor, sier Kamilla Thue.