Ny studie: Ungdom som røyker mobbes oftere

Ungdom som røyker i dag sliter mer med hvordan de blir oppfattet av jevnaldrende enn hva røykende ungdom gjorde før, ifølge professor.

Dette vil Nordreisa kommune gjøre noe med.

MOBBES: Ungdom som røyker i dag blir sett mer ned på enn ungdom som røykte før, tror professor Tilmann von Soest.

Foto: ScanStockPhoto

Sammen med professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi står professor Tilmann von Soest ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo bak en undersøkelse med over 6000 ungdommer på videregående skoler. De er spurt om røykevaner, sosial bakgrunn og psykisk helse.

Tilmann von Soest

Professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, Tilmann von Soest, er en av dem som står bak studien som viser at ungdom som røyker oftere blir mobbet.

Foto: Universitetet i Oslo

– Undersøkelsen viser at ungdommene som røyker i dag blir mer mobbet enn ungdommer som røyket før, sier von Soest.

Han forteller også at røykerne skiller seg negativt ut på flere områder.

– Røykere generelt har en del flere problemer på ulike områder. De har flere utfordringer på hjemmebane, flere problemer på skolen, dårligere karakterer og dårligere psykisk helse, sier han.

– Må regne med å få kommentarer

I sommer ble den såkalte tobakksskadeloven skjerpet. Det betyr for eksempel fullstendig forbud mot tobakk på skoler. Hovedformålet med endringene var å forebygge at barn og unge begynner med røyk og snus, meldte Helsedirektoratet. Men fortsatt er det eksempler på elever som bruker røyk i skoletida.

Adrian Gjersøyviken Wais og Gude Skjerven Veiby er begge to 13 år gamle og ungdomsskoleelever i Kongsvinger. Selv om de mener at det ikke er tøft å mobbe, så synes de heller ikke det er tøft å røyke.

– Det er jo helseskadelig og dumt å røyke. Så når man røyker, må man nesten regne med å få noen kommentarer på det, mener de to.

Vet ikke årsaken til mobbingen

For 12 år siden sa 16-17-åringer som røykte at de oppfattet seg som mer sosialt akseptert og populære enn ikke-røykere. Nå mener samme gruppe røykere at de ikke er mer populære enn de som ikke røyker.

Resultatene fra undersøkelsen viser samtidig at stadig færre av de unge røyker. Mens én av fire ungdommer i landet røkte i 2002, var andelen nede på syv prosent i 2010. Og svarene fra Hedmarks- og Opplands-elevene viser at de ikke skiller seg fra andre.

Professor Tilmann von Soest forteller at undersøkelsen ikke sier noe om årsaken til mobbingen av røykere. Men han tror at det at mange røykere kan slite med andre ting, kan bidra til at de er mer utsatt for mobbing.

– Vi vet ikke om de blir mobbet fordi de røyker, eller om det er spesielle egenskaper ved personer som begynner å røyke som gjør det lettere å mobbe dem, sier han.

Må fokusere mer på røykerne

Tilman von Soest mener at selv om det er færre ungdom som røyker nå enn før, er det fortsatt viktig å fokusere på dem som gjør det.

– De som røyker i dag har blitt en liten, utsatt gruppe, som trenger hjelp. I dag blir det kanskje i mindre grad fokusert på røykende ungdom enn før fordi antallet har gått så dramatisk ned. Men likevel tror jeg vi må være obs på at vi prøver å hjelpe ungdommene som fortsatt røyker, fordi de har det sammenlignet med før enda vanskeligere.
Flere saker fra Innlandet

Programleder: Elin Fossum

Klokka 19:30: Nyheter fra Innlandet

Klokka 19:30: Nyheter fra Innlandet