Hopp til innhold

Ungdom gir blaffen i kommunereform

Ungdommen er lite opptatt av om kommunen deres blir slått sammen eller ikke. Det viser en undersøkelse som fylkesmannen i Oppland har gjort.

Kommunevåpen
Foto: Wikipedia

I dag la fylkesmannen i Oppland frem de første tallene fra innbyggerundersøkelsen. Mer enn 5000 opplendinger i alle aldre er spurt. Undersøkelsen viser at dette er en viktig sak for mange, men ikke for ungdom.

 • Om lag halvparten av dem som ble spurt synes spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig eller svært viktig dem.
 • På spørsmål om hvor viktig kommunesammenslåing er, svarer bare 26 prosent av unge mellom 15 og 20 år at dette er viktig for dem.

Kristin Hille Valla

Kristin Hille Valla vil ha med ungdommen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Dette bekymrer fylkesmannen i Oppland. Kristin Hille Valla oppfordrer de som styrer i kommunene om å få med ungdommen når de skal begynne å diskutere eventuelle kommunesammenslåinger.

– Kommunene må ha hjelp fra ungdommen for å bestemme seg for hvordan deres kommune skal fremstå i 2030, sier Kristin Hille Valla.

– Ungdommen er interessert

Hille Valla mener at det nå er viktig at folk får nok informasjon om dette. Og at man må være kreativ på hvordan man skal klare å treffe ungdommen.

– Jeg tror at ungdommen synes dette er interessant men jeg har liten tro på at de møter opp på folkemøter. De må nås der de er, for eksempel på ungdomsklubber, i speideren, i idretten og på sosiale medier, sier Hille Valla.

Vi må få med ungdommen på dette. Det er de som skal styre Oppland, om relativt kort tid.

Fylkesmann Kristin Hille Valla

– Ingen ungdomsstrategi klar

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg synes ikke det er så rart at ungdommen ikke er mer interessert.

– Det er de som naturlig nok vet minst, siden det har vært lite debatt om det, sier Iddberg.

Bjørn Iddberg

Bjørn Iddberg vil gjerne ha med ungdommen men er litt usikker på hvordan.

Foto: Juliane Kravik / NRK

De fem kommunene i Gjøvik-regionen har nylig gjort hver sine vedtak på at de skal utrede mulige kommunesammenslåinger. Men foreløpig har man ikke lagt fram en spesifikk strategi for å nå ungdommen.

– Det er jo de det gjelder mest. Så jeg håper vi finner fram til en måte å kommunisere med dem på, sier Gjøvik-ordføreren.

– Kanskje vi må få noe nettbasert, sier ordfører i Vestre Toten, Leif Waarum.

Bare halvparten tror det blir bedre

Oppland og Vestfold er de eneste fylkene som har gjennomført en slik undersøkelse blant innbyggerne. Tall fra enkeltkommuner er ikke ferdig analysert, de vil bli presentert i januar.

Undersøkelsen viser at det aldri er mer enn 50 prosent i et område som mener at tilbudet til innbyggerne vil bli bedre etter en sammenslåing. Dette bekymrer ikke fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla.

– Tallene er likevel høye. Det er ennå veldig tidlig i prosessen og mange flere kunne ha vært negative. Dette viser at kommunen og fylkesmannen må jobbe med veiledning og informasjon. Slik at folk blir klar over hva de kan få ved å gå i gang med å bestemme seg for hvor stor kommunen deres skal være, sier Hille Valla.

– Mange er skeptiske

Regjeringens hovedargument for reformen er å få større, mer robuste kommuner som gir bedre tjenester til befolkningen. Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø mener at denne

Jon Helge Lesjø

Jon Helge Lesjø mener undersøkelsen unngår de vanskeligste spørsmålene.

Foto: Simen Sveen / NRK

undersøkelsen viser at dette ikke har slått igjennom hos befolkningen.

– Spesielt de små kommunene har vært skeptiske. De som bor der er for eksempel redde for å få større avstand til tjenestene, mener han.

Lesjø mener at undersøkelsen ikke stiller de mest omstridte og kontroversielle spørsmålene.

– Skal dette avgjøres ved en folkeavstemning? Det har de valgt å ikke spørre om. Det er opplagt at regjeringen ønsker å unngå det, for folkeavstemninger vil erfaringsmessig gi flere nei-resultater enn om man spør gjennom undersøkelser, folkemøter og annen form for medvirkning, sier Lesjø.

Overraskende

Undersøkelsen viser også at det er noen flere i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen som mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig, enn lenger sør i fylket.

– Det er overraskende at det ikke er flere på for eksempel Hadeland. For der har de kommet langt og gjort mye for å fundamentere dette i befolkningene, mener Hille Valla.

Undersøkelsen viser blant annet:

 • Ca. halvparten av Opplands innbyggere mener dette er viktig/svært viktig
 • De yngste (15-20 år) er minst interessert
 • Offentlig tjenestetilbud: Flere tror dette blir bedre enn dårligere
 • Det er noen flere i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen som mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig enn lenger sør i fylket.
 • Jo høyere utdanningsnivå, desto viktigere er spørsmålet om kommunesammenslåing.
 • Under halvparten av de spurte ønsker å bli involvert i prosessen rundt kommunesammenslåing i sin kommune.
 • Yngre og eldre ønsker i liten grad å bli involvert.
 • Ønsker om involvering øker med utdanningsnivå.
 • Ingen bestemt involveringsmåte som peker seg ut
 • De yngste er mindre interessert i folkemøter og spørreundersøkelser
 • Bare en tredjedel av de over 55 ønsker involvering via sosiale medier

Flere saker fra Innlandet