Underdimensjonert bru over E6

Sundbyveien bru over E6 i Dal som ble midlertidg stengt tidligere denne uka, viser seg å være underdimensjonert. Dette er en av flere bruer som ble stengt etter at Perkolo bru på Sjoa kollapset. Sundbyvegen bru er åpnet, men med redusert vektgrense.