Ulykke langs fv 33 i Nordsinni

Nødetater er på veg til Nordsinni der det har vært en trafikkulykke.

Laster Twitter-innhold