Her blir ulvene skutt: – Godt og profesjonelt jobba, sier naturvernorganisasjoner

SNO brukte 10 minutter på å skyte to ulver fra helikopter i går. – Det er bedre enn å ha opptil 50 jegere ute i terrenget i dagevis, sier ulveforkjempere.

Ulvejakt i Rendalen

Et ulvepar ble skutt fra helikopter i Rendalen Østfjell onsdag. Det var enn hannulv og ei tispe på henholdsvis 43,5 og 37,8 kilo.

Ulveparet i Rendalen i Hedmark ble skutt fra helikopter klokka 13.30 i går. Da hadde Statens Naturoppsyn vurdert mulighetene i en måneds tid.

– Vi fikk et vindu med optimale vær- og sporingsforhold og utnyttet dette. Når ulvene samtidig var oppe på fjellet hvor de lett ble oppdaget, medførte dette at vi kunne gjennomføre fellingen raskt og effektivt, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn (SNO).

Bedre enn jakt i dagevis

Dyrerettsorganisasjonen NOAH mener helikopterjakt er sterkt kritikkverdig. Og andre miljøvernorganisasjoner har tidligere kalt det brutalt.

– Metoden er etisk betenkelig og det er ekstra restriksjoner på slik jakt i Bernkonvesjonen, sier Siri Martinsen i NOAH.

Men nå mener både Norges Naturvernforbund, Verdens Naturfond og lokal ulveforkjemper Tore Haug, at det var greit å ta ut de to ulvene på denne måten.

– Her var helikopteret i lufta i 10 minutter, og det er bedre enn at et titalls jegere jager ulvene ute i terrenget i dagevis og kanskje forstyrrer alt annet vilt i området også, sier Tore Hauge fra Åmot.

Tore Hauge

Ulvetilhenger Tore Hauge synes det var greit med helikopterjakt, når det først var bestemt at ulvene skulle skytes.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Han har stått på barrikadene for å bevare ulven i mange år, men mener at dette var en grei måte å gjøre det på, når ulvene først skulle skytes.

– Da er jakta fort over. Det blir gjort av profesjonelle folk. Ikke noe skadeskyting og minst mulig stress på dyra, sier Tore Hauge.

Miljøorganisasjoner roser SNO

Også fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener at det var greit med helikopterjakt denne gangen.

– Vi mener det skytes for mye ulv i Norge. Men samtidig aksepterer vi skadefelling. Da er det også akseptabelt at det brukes helikopter for å gjennomføre vedtaket så raskt som mulig, sier Arnodd Håpnes.

Arnodd Håpnes

Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, er ikke fremmed for å bruke mer helikopter i nødvendig jakt, hvis det er mest effektivt.

Foto: Naturvernforbundet

Han er i utgangspunktet mot helikopterjakt fordi all motorferdsel i utmark stresser dyra. Men når det er nødvendig med uttak, er han ikke fremmed for å bruke helikopter mer, hvis det er mest effektivt.

Miljøpolitisk leder i WWF, Verdens Naturfond, Ingrid Lomelde, sier de syns det er leit å se at ulver blir skutt, men roser likevel jobben SNO gjorde.

– Når det først er vedtatt felling, så er vi positive til at det blir gjort av profesjonelle jegere i SNO i stedet for av det kommunale jaktlaget. Dette var en jakt som gikk veldig raskt, og det er tross alt bedre for ulvene, sier Lomelde.

Men hun synes ikke at det bør bli tillatt med helikopterjakt i vanlig lisensjakt.

– Nei, det er stressende for dyra, og heller ikke tillatt i følge Bernkonvensjonen, sier Lomelde.

– Det er ikke jakt

Direktør i SNO, Morten Kjørstad, understreker at uttaket av de to ulvene i Rendalen var et ekstraordinært uttak av skadedyr, og ikke jakt. Det er ikke tillatt å bruke helikopter i ordinær ulvejakt.

Ulver skutt i Rendalen

Et ulvepar ble skutt fra helikopter i Rendalen Østfjell onsdag. Det var enn hannulv og ei tispe på henholdsvis 43,5 og 37,8 kilo.

Foto: Statens naturoppsyn

Ulveparet i Rendalen hadde gjort stor skade på rein og sau. Og området de var i ferd med å etablere revir i, ligger utenfor ulvesonen og skal være prioritert for beitedyr. Miljødirektoratet sa ja til helikopterjakt, bl.a. fordi området er vanskelig tilgjengelig til fots.

Det var Rendalen Renselskap og ordførerne i Rendalen, Tynset og Tolga som søkte om ekstraordinært uttak av de to ulvene.

Les også: