Hopp til innhold

Ulvesaken opp i Høyesterett

Saken hvor fire menn fra Elverum ble dømt og en mann ble frikjent for ulovlig ulvejakt i Eidsivating lagmannsrett kommer opp i Høyesterett. Både påtalemyndigheten og forsvarerne anket saken inn for Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken kan fremmes.

Flere saker fra Innlandet