Hopp til innhold

Ulvepar felt i Rendalen

Et ulvepar ble i ettermiddag skutt fra helikopter i Rendalen. Fellingstillatelsen ble gitt etter at de to ble observert mens de jaget en reinflokk.

To ulver skutt i Rendalen

SKUTT: Statens naturoppsyn felte to for å forhindre framtidig skade på sau i området.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix

Torsdag ble de to ulvene sett mens de jaget en reinflokk på Gråhøgda. Da ga Miljødirektoratet fellingstillatelse til Statens naturoppsyn (SNO) for å avverge framtidig skade på sau i områder.

SNO konkluderte med at ulvene trolig var et revirmarkerende par og at de utgjorde et betydelig skadepotensial for sau i kommende beitesesong.

– Vi har dermed vurdert skadepotensialet som høyt, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen.

Området er vanskelig tilgjengelig for lisensfelling og ligger i et prioritert beiteområde. Dermed ble det gitt fellingstillatelse.

Skutt utenfor ulvesona

Sølendalen, området der ulvene ble felt, ligger utenfor ulvesonen i rovviltregion 4 og 5 der det er åpnet for lisensfelling av inntil fem ulver, men det er gjort regelmessige observasjoner av ulv i dette området gjennom beitesesongen 2016 og utover høsten og vinteren.

Ifølge myndighetene har ulv skadet 177 sauer og lam i løpet av årets beitesesong i dette området. Uttaket vurderes ikke å være til skade for ulvebestandens overlevelse, eller for å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for ulv.

Ulvene som ble felt fredag, vil inngå i den vedtatte lisensfellingskvoten i området.

NRK var med sauebønder i Rendalen på tidlig innsanking på grunn av ulveangrep i sommer:


Flere ulver har tatt minst 200 sauer på utmarksbeite i Øvre Rendalen. Nå tvinges bøndene til å sanke inn sauene.

Flere saker fra Innlandet