Ulvemerkinga: Vurderer rettslig etterspill

Dyrevernalliansen vurderer å forfølge lovligheten av ulvemerkinga i vinter, ved å ta saken til Eftas overvåkningsorgan, ESA.

DYREVERN: Dyrevernalliansen mener politikk kolliderte med juss og dyrevelferd under ulvemerkinga.

DYREVERN: Dyrevernalliansen mener politikk kolliderte med juss og dyrevern under ulvemerkinga i Østerdalen i vinter.

Foto: Mats Sparby

Mandag morgen fortalte NRK at professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald, mener merkinga av to ulveflokker i vintere var ulovlig.

– Dette er svært alvorlig. Dyrevernalliansen har arbeidet med dette problemkomplekset i mange år. Vi mener det er et sterkt behov for klare retningslinjer for hva som regnes som dyreforsøk, og hva som ikke gjør det.

– Dyrene er ofrene

Det sier jurist og talsperson i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen

POLITIKK: Ulvemerkinga bærer preg av politisk hastverk, og juridisk harelabb, mener Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Foto: Ihne Pedersen

Det er selvfølgelig svært belastende for ville dyr og bli jaget av mennesker. Dette er en enkel politisk løsning, der dyrene er ofrene, så dette er svært alvorlig dyrevelferdsmessig sett, sier Kleveland.

Til sammen ble 15 ulver i Slettås- og Osdalsflokkene utsatt for det som i følge Dyrevelferdsloven er kirurgiske inngrep, da de ble merka i vinter. I utgangspunktet er loven så streng at blodprøvetaking, sprøytestikk og bedøvelse kun er forbeholdt husdyr, ikke ville dyr. Regjeringa definerte tiltaket som forvaltningsmerking, noe som i følge professor Fauchald og også Dyrevernalliansen ikke er klarert i lovverket.

Ulvemerking

BEDØVELSE: Alfahannen i Slettåsflokken i firsprang rett før han blir bedøvet av en pil, skutt av en veterinær fra helikopter.

Foto: SNO

Dyrevernalliansen mener departementene, og dermed Regjeringa, har vurdert ulvemerkinga med juridisk harelabb.

– Merking av dyr med klaver og jaging med helikopter er svært inngripende ovenfor de ville dyrene. Ut fra det jeg har lest av hva departementet sier, så er årsaken til merkingen at man ønsker ny kunnskap, og da er det vitenskapelige grunner til merkingen. Da er dette etter min vurdering et dyreforsøk, og da skulle de ha søkt Mattilsynet, sier Kleveland.

– Godt innenfor dyrevelferdshensynet

Regjeringa er ikke enige, hverken i de juridiske eller dyrevelferdsmessige argumentene.

– Vi mener dette er godt innenfor dyrevelferdshensynet. Vi har ingen grunn til at tro at dette er dyreetisk problematisk, sier statssekretær i Miljøderpartementet, Lars Andreas Lunde.

Regjeringa får massiv kritikk etter NRKs sak i dag.

Dyrevernalliansen står først i køa av kritikerne. De har flere ganger tidligere henvendt seg til myndighetene for å få en lovavklaring. Nå vurderer de rettslige skritt.

– Vi vurderer å innklage denne saken til ESA, EUS-avtalens overvåkningsorgan, fordi forskriften om dyreforsøk gjelder over hele Europa, også Norge. Hvis Norge har brutt den gjennom denne ulvemerkingen, så må denne praksisen stanses, konkluderer Kleveland.

Statsråden ikke tilgjengelig

NRK har gjentatte ganger den siste måneden forsøkt å få Miljøminister Vidar Helgesen til å kommentere denne saken, men det gjør han ikke. Vi har bedt om en begrunnelse på hvorfor, og har presisert at saken omhandler hans vedtak og politikk, og at han får direkte kritikk.

– Statsråden er ikke tilgjengelig for intervju, er den korte meldingen vi får fra departementets kommunikasjonsavdeling.