Ulvekvota utvides

Rovviltnemnda i Oppland har bestemt å utvide kvota for skadefelling av ulv med to dyr.

Ulv

Ulven har tatt mange sauer så langt i år. To er allerede felt og nå økes kvota med to til.

Foto: Kari Toft / NRK

Det skjer etter at Fylkesmannen i Hedmark tok kontakt om skadesituasjonen på grensa mellom Stor-Elvdal og Ringebu.

20. juli sa Rovviltnemda i Oppland ja til felling av to nye ulver.

To felt fra før

I løpet av juni og juli innvilga Fylkesmannen to skadefellingstillatelser på ulv, begge disse ble felt.

Les: Ulv skutt i Kvamsfjellet

Ulv skutt i Rendalen

Det er dokumentert at ulv har drept sau i beiteområdet som strekker seg fra Stor-Elvdal og inn i Ringebu. Derfor er det nå bestemt å øke kvota for skadefelling av ulv med ytterligere to dyr.

Les også: Misfornøyde med rovdyrpolitikk