Hopp til innhold

Ulvejakta i ulvesona fortsetter til 1. mars

Statens Naturoppsyn får oppgava om å gjøre resten av uttaket i ulvesona. – En skandale, sier Noah.

Klima-og miljøminister Espen Barth Eide.

FORTSETTER: SNO skal ta ut de siste kvotene på ulv i ulvesona før 1. mars.

Foto: Vilde Jagland / NRK

Det skal bli jakta på ulv fram til seinest 1. mars. Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide kaller dette et ekstraordinært uttak av ulv.

Opprinnelig skulle siste dagen være i dag, 15. februar. Det er likevel ikke bare å fortsette for jegerne som har skutt de 11 ulvene som er tatt ut til nå.

SNO skal ta over og skal nå gjøre statlig uttak av ulveflokkene i revirene Rømskog og Bograngen.

– Vi har nå bedt Statens naturoppsyn om å gjennomføre ekstraordinære statlige uttak i de to grenserevirene Borlangen og Rømskog. Av den grunn har vi ikke tatt initiativ til å forlenge lisensperioden, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det vil si at det ikke er ei utvida lisensjakt, og at jegerne som har vært ute til nå ikke skal fortsette jakta. Staten tar ansvaret for resten av jakta.

– Fordi det nå er den 15. februar og mange avveininger som må gjøres, ønsker vi at det som gjenstår av felling skjer raskt og effektivt.

Grunnen til at det haster er at det snart er paringstid for ulven.

En annen grunn til at Statens Naturoppsyn tar jakta er det juridiske. Dersom lisensjakta skulle blitt utvida, ville det ført til høringer, og det ville tatt lengre tid, ifølge Barth Eide.

En skandale

Siri Martinsen, leder for organisasjonen NOAG - for dyrs rettigheter.

Siri Martinsen fra organisasjonen NOAH, sier det er en skandale hvordan Norge opptrer ovenfor truede dyr.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Siri Martinsen, leder i Noah, mener dette går mot prinsipper i både dyrevelferdsloven og viltloven.

– Det er en skandale hvordan regjeringen behandler kritisk truede dyr. Her er altså det eneste som står i hodet på miljøministeren å skyte flere kritisk truede ulver, sier Martinsen.

Hun mener det ikke hjelper at det er Statens naturoppsyn som skal ta ansvaret for jakta.

– Det er helt hårreisende at de jakter inn i yngletida til ulven. Uansett hvem som skyter dyra, risikerer man lidelse.

Politisk mynt

Også Verdens naturfond (WWF) reagerer på avgjørelsen, spesielt på grunn av paringstida.

Generalsekretær Karoline Andaur i wwf

WWF reagerer sterkt på avgjørelsen.

Foto: wwf / pressebilde

Det er en spesielt sårbar periode for ulvene, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Hun mener regjeringen nå utvider tida for å slå politisk mynt på å ta ut hele kvoten.

Det er sjokkerende og helt uforståelig at regjeringen nå setter viktige dyrevelferdshensyn til side, understreker Andaur.

Møte med Sverige

Klima- og miljødepartementet har tidligere i dag hatt møte med Länsstyrelsen i Värmland for å drøfte jakta med svenske myndigheter.

– De gjenstående revira er grenserevir, og dette er et samarbeid med Sverige som jakter på de samme ulvene. Derfor skal vi ha en samtale med dem i dag, sa Espen Barth Eide (Ap) til Politisk kvarter tidligere.

Tirsdag er den siste dagen i ulvejakta. Så langt er 11 dyr skutt av en kvote på opp mot 28 dyr.

Ifølge Eide var de ikke avhengig av det svenske svaret.

– Det er alminnelig dannelse mellom to gode naboer at man snakker med hverandre før man gjør eventuelle nye vedtak, sier Eide.

– Syltynn begrunnelse

Ola Elvestuen (V) mener det er ingen grunn til å utvide jakttida.

– Da bryter man enda en barriere. Det er en grunn til denne jakttida, det er nå pare- og ynglingstida begynner, derfor trenger vi å avslutte den 15. februar, sier Elvestuen.

Han kaller begrunnelsen om å ta ut disse flokkene «syltynn».

– Tingretten påpekte dette. Jeg er sikker på at dette ender opp i Høyesterett, sier Elvestuen.

11. februar fikk staten har fått medhold av lagmannsretten i at ulvefelling kunne gjennomføres.

Rettsprosessen gjorde at jakta ble kortet ned fra 46 dager til 4 dager.

10 ulver ble felt de to første dagene av lisensjakta. Åtte i Hornmoen-reviret og to i Slettås-reviret, begge revirene i Hedmark.

Les også Han skjøt den første ulven: – Vi gjør en jobb

Jeger Martin Monné holder opp en skutt ulv

– Vårt på det rene

Ulvejakta startet lørdag etter at Borgarting lagmannsrett fredag ga staten medhold i at lisensfellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kunne begynne.

Eide sier at han er glad for medhold i lagmannsretten.

– Vi fikk en kraftig forsinkelse, men det er veldig bra at vi fikk fullt medhold. Både på grunn av årets jakt, men også at det avklarer en del viktige rettslige spørsmål, sier han.

Ministeren mener dette bekrefter at nemndene. Miljødirektoratet og departementet har handlet i tråd med gjeldede lover og føringer fra Stortinget.

– Det viser at vi hadde vårt på det rene, sier Eide.

Eide mener at Stortinget har gjort noen viktige vedtak rundt bestandsmål.

– Vi skal ha en bærekraftig stamme, men ikke noe mer. Dette er med på å ta ned konfliktnivået, sier ministeren.

Det var 22. desember at Staten ga tillatelse til fellingen. Noah – for dyrs rettigheter, Stiftelsen Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr begjærte midlertidig forføyning for å stanse gjennomføringen av vedtaket.

– Opplever jakta som grotesk

De tre partiene MDG, SV og Venstre går sammen om et forslag i Stortinget om å stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen.

I forslaget fra de tre partiene heter det at «Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen».

– Jeg tror mange opplever den jakten som nå pågår som helt grotesk. Ulvesonen er det eneste området i landet der ulven skal ha en viss beskyttelse. Nå felles større deler av bestanden av en kritisk truet art. Det er trist for norsk natur, sier MDG-leder Une Bastholm til NTB.