Ulveforsker: – Halvparten av ulver som dør felles ulovlig

Ulveforsker Petter Wabakken vitnet i ulverettssaken i Sør-Østerdal tingrett i dag. Han mener bestanden av ulv ville vært fire ganger så stor uten ulovlig jakt.

Ulv skutt i Rendalen 6.2.2014

FORSKNING: Påstandene fra forskeren som vitnet i rettssaken i dag baserer seg på 76 døde ulver som omhandles i en rapport. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Statens Naturoppsyn / NRK

Petter Wabakken er forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark. Onsdag vitnet han i saken mot de seks mennene fra Elverum og Engerdal som er tiltalt for et ulovlig fellingsforsøk på ulv.

– Drepes flere illegalt i Norge enn i Sverige

Ifølge Wabakken økte omfanget av illegal jakt i Norge på 2000-tallet, og forskninga viser at det trolig drepes flere ulver illegalt i Norge enn i Sverige.

– Hva det eksakte antallet som blir avlivet illegalt er vanskelig å si. En prøver jo å skjule dette, sa Wabakken, som likevel hadde et anslag: Annenhver ulv dør på grunn av ulovlig jakt. Dette bildet har vært det samme over flere år.

Biolog i ulvesaken

Ulveforsker Petter Wabakken mener at halvparten av ulvene som dør skyldes illegal jakt. Aktor Tarjei Istad til høyre.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

En tredjedel av disse ulvene er forskerne helt sikre på, to tredjedeler mener de med stor sannsynlighet er drept ulovlig. Dette baseres seg på 76 døde ulver som omhandles i en rapport. Ifølge Wabakken hadde bestanden vært fire ganger så stor i Skandinavia uten ulovlig jakt.

– Vi har gjort dette vitenskapelig, men også med full åpenhet slik at alle kan se vi har gjort, sa Wabakken.

Seksjonssjef Terje Bø i Miljødirektoratet sa da han vitnet at illegal jakt også skaper problemer for forvaltninga av ulvestammen.

– Dette skaper større usikkerhet for forvaltninga innenfor en rekke faktorer som potensial vandringer og overlevelse på ulike tider av året, sa Bø.

– Ville ikke blitt født valper

Ifølge Wabakken var det tre helnorske revir med ynglinger i 2013 i tillegg til noen grenserevirer. Grenserevirene lå da blant annet i Trysil, på Finnskogen i Solør og ved Kongsvinger.

– I år har vi så langt kartlagt to revirer i Norge. Per dags dato ligger vi under Stortingets mål om tre revirer sa Wabakken i retten. Begge revirene er delvis i Elverum, Julussa-reviret og Letjennareviret.

Tiltalen går på at de seks var involvert i fellingsforsøk av tre ulver. Ifølge Wabakken var det tre ulver i Letjenna-reviret som ligger i akkurat dette området.

– Sannsynligheten hadde vært veldig liten for at det hadde blitt yngling i dette reviret om disse dyrene hadde blitt tatt ut, sier Wabakken.

Flere saker fra Innlandet