Hopp til innhold

Ulveforsker frikjent fra anklage om juks

Ulveforsker Petter Wabakken frikjennes fra anklagen om forskningsjuks. Granskingsutvalget avslår enstemmig å realitetsbehandle saken fordi den «anses som åpenbart grunnløs».

Petter Wabakken

FORSKER: Granskingsutvalget avvist anklagene om at Wabakken driver forskningsjuks.

Foto: Knut Sveen

– Det er jeg veldig glad for, sier Harry Andreassen som er dekan på Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad der Wabakken jobber som forsker.

Det er organisasjonen Naturen for alle som mener forskeren har manipulert og forfalsket rapporter for å bevare flere ulver.

– Anklagene og prosessen etterpå har vært vanskelig for Petter Wabakken, sier Andreassen.

Sjøl om Wabakken aldri publiserer alene, men sammen med norske og internasjonale forskere, er det Wabakken som blir navngitt og anklaget i de opphetede rovdyrkonfliktene.

– Det føles ekstremt urettferdig for han, og det skjønner jeg veldig godt, sier dekanen.

Påstandene

Naturen for alle har klaget Waabakken inn for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Det er to forhold ved forskningen de mener tyder på vitenskapelig uredelighet

  • De mener Wabakkens rapporter om at Julussaflokken oppholdt seg 51 prosent innafor ulvesonen tre år på rad og 49 prosent utenfor er usannsynlige, og er manipulert for å sikre at ulvene dermed ble fredet.
  • De mener rapporten om at Slettåsflokken har tre prosent av sitt arealbruk i Sverige er en forfalskning. og er laget fordi det gjør flokken til en grenseflokk som ikke skal regnes med i bestandsmålet for norske ulver.

Har forklart seg

Granskingsutvalget avviser klagerens påstander.

– Utvalget har fått alle våre rådata, sier dekan Andreassen. Forskerne Petter Wabakken og Barbara Zimmermann har også forklart seg.

  • Om Julussaflokken forklarer Wabakken at prosentsatsene 51 prosent innafor og 49 prosent utafor ulvesonen dreier seg om Julussa-paret, ikke valpene eller dyr som går alene. Radiomerking av dyr i flokken de siste tre årene bekrefter tallene.
  • Slettåsflokken er registrert i både Sverige og Norge og er dermed en grenseflokk. Prosentsatsen for arealbruk er dermed uten betydning for denne klassifiseringen.

Informasjonen utvalget fikk, gjør at de ikke vil sette i gang noen gransking av påstandene om vitenskapelig uredelighet, skriver granskingsutvalget.

Vil ikke si noe

Erling Nordgaard i Naturen for alle sier til NRK at han tar avgjørelsen til etterretning, men vil ikke la seg intervjue om saken.

Nordgaard hevder han aldri har fått svar fra høgskolen på sine henvendelser.

– Han har ikke fått forskningsmaterialet vårt, men er invitert hit flere ganger for å se forskningsdataene og snakke med forskerne, sier Andreassen.

NRK har ikke fått tak i Wabakken. Tidligere denne uka sa han at politikerne på Stortinget hører mer på synsere enn på forskerne, og at han kjente seg mistenkeliggjort.

– Når over 140 stortingsrepresentanter stemmer for at uavhengige forskere skal gjennomgå våre resultater, så er det klart vi kjenner oss mistenkte.

Se Wabakken i Torp:

Et aktuelt og dyptpløyende intervjuprogram. Hver uke inviterer programleder Ole Torp en aktuell gjest til å sitte i stolen.

Flere saker fra Innlandet