Ulvedebatt på sauens hjemmebane

Skal det være ulv i Norge, og dersom svaret er ja – hvordan skal den forvaltes? Debatten vekker følelser i alle leire.

Trygve Slagsvold Vedum

STERKE FØLELSER: Ulvedebatten skaper serke følelser. Fra venstre Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) Kristian Tonning Riise (H), Øyvind Solum (Miljøpartiet) og Guri Melby (V).

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Når Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Høyre og Senterpartiet samt både ulveforkjempere og -motstandere møtes, er det en utfordring å finne en måte å dempe konfliktnivået på. Alle de nevnte partiene har hver sin måte å tolk rovdyrforliket på – og ikke minst hvordan det skal følges opp.

– Det er vanskelig å være bonde i Norge og spesielt når beitedyr og rovdyr befinner seg i samme område. Da mener vi at staten må legge til rette og betale for avlastende tiltak som for eksempel rovdyrsikre gjerder, sier Miljøpartiets Øyvind Solum.

Han mener det er et nasjonalt ansvar å skjerme sauen fra ulven i de områdene der det er nødvendig, men er klar på at ulven har sin plass i den norske naturen.

– Det er klart at slike gjerder kan være et kompenserende tiltak, men de har vist seg å være både dyrt og vanskelig å følge opp, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet ønsker ikke å ha egne bestandsmål for ulv i Norge.

– Vi er ikke imot biologisk mangfold, slik mange skal ha det til å høres ut som, men vi vil heller ta vare på andre arter enn den finskrussiske ulven som ikke egentlig hører hjemme her, sier han.

Splittet Høyre

– Det har aldri vært mer ulv her enn det er nå. Men det store problemet er at ulven har blitt en belastning i ett enkelt område, sier Høyres Kristian Tonning Riise.

Høyre er splittet i sin politikk. Det er Høyre som styrer miljødepartementet og som stoppet rovviltnemndenes vedtak om felling høsten 2016. Samtidig mener flere av partiets politikere i rovdyrnære områder at de er en for stor belastning og bør forvaltes på en annen måte.

– Vi mener at det vedtaket som er gjort i Stortinget må følges opp, men nå er det altfor mye ulv på et lite område i Norge, sier Riise.

Venstre mener også at ulv som oppfører seg aggressivt og som tar beitedyr skal tas ut, men de er ikke enige i at det er for mye ulv i landet.

– Dersom vi hadde hatt en robust ulvestamme i Norge, ville ikke streifdyrene fra Sverige kommet hit og gått løs på beitedyrene våre slik som vi har sett i sommer, sier Guri Melby.

Se hele debatten:

I sommer har en ulv tatt flere hundre sau i Akershus og Oppland. Er det for mange ulver i Norge nå? Har de blitt for lite ville når de oppsøker bebodde områder? Det skal debatteres på beredskapsbeitet i Eidsvoll. Blant debattantene er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Venstres nestleder og miljøpolitiske talsperson, Ola Elvestuen.