Hopp til innhold

Uenighet om flytting av høgskolen i Lillehammer

Ledelsen ved Høyskolen i Innlandet vil flytte skolen på Lillehammer fra Storhove og inn til sentrum.

Det går i dag mer enn 5000 studenter på skolen. Statsbygg har laga en rapport som konkluderer med at flytting er riktig.

Rektor Per Jakob Svenkerud sier skolen har vokst ut av dagens lokaler og at det trengs en fornying.

Flere ansatte er skeptiske og mener saken ikke er godt nok utreda og mener det vil være bedre å fornye lokalene på Storhove.

Onsdag 1. februar blir det allmøte for ansatte på høgskolen i Lillehammer og saken er flytting fra Storhove og inn til sentrum.

Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Flere saker fra Innlandet