Tvil om sikkerhet i ny tunnel

I neste måned åpner en splitter ny tunnel til nærmere en halv milliard kroner på E6 ved Øyer i Gudbrandsdalen. Men allerede nå reises det tvil om sikkerheten i tunnelen.

I neste måned åpner en splitter ny tunnel til nærmere en halv milliard kroner på E6 ved Øyer i Gudbrandsdalen. Men allerede nå reises det tvil om sikkerheten i den 4 kilometer lange tunnelen, som er den lengste på E6 mellom Oslo og Trondheim

Reporter Ole Martin Sponberg, fotograf Arvid Torsgard.

Tunnelen er den lengste på E6 mellom Oslo og Trondheim med sine nesten fire kilometer.

– Sikkerheten er godt ivaretatt. Det er gjort en del ekstratiltak i forhold til det som er vanlig. Et bredt felt på midten med to gule streker med en meters bredde, sier Per Magne Hagemoen, prosjektleder for E6 Øyer-Tretten.

– Tragisk at de ikke kan bygge ordentlige veier

Spørsmålet er om dette er nok i en tunnel hvor det hver dag kommer til å passere nær 7000 biler ifølge dagens trafikktellinger i dette området.

Per Magne Hagemoen

Prosjektleder for E6 Øyer-Tretten, Per Magne Hagemoen i Statens vegvesen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

For dersom døgnpasseringene overstiger 8000, så utløser det krav om en ny tunnel ved siden av den som nå skal åpnes slik at trafikken møtes i hvert sitt løp.

I den nye Øyertunnelen finnes det ikke rømningsveier, dersom det skulle skje en alvorlig ulykke med blant annet brann.

Det reagerer trafikantene som står i kø på E6 svært sterkt på.

Håkon Kirknes

Sjåfør Håkon Kirknes kaller tunnelen en skandale.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Det er en skandale. Vi lever tross alt i 2012. At de ikke kan bygge ordentlige veier når de først gjør noe, det er helt tragisk. Det er penger rett ut av vinduet. For når de må bygge vil det koste tre ganger mer, sier transportør Håkon Kirknes.

Bør bygge større tunnel

Han får støtte fra NAF som mener vegvesenet burde bygget en større tunnel for å bedre sikkerheten.

Nils Sødal i NAF

Nils Sødal i NAF.

Foto: NRK

Han tror ikke det tar lang tid før man passerer 8000 døgnpasseringer, og da må man bygge et løp til.

– Dette er også en vei man vet det er mye sesongtrafikk i forbindelse med ferie – og turistsesong, selv om årsdøgntrafikken er på 7000 så er det perioder der trafikken er langt over dette, særlig sommeren, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Sikkerhetstiltakene i den nye tunnelen er riktignok omfattende med brannslukkingsmuligheter for hver 150 meter, store snuplasser for hver kilometer, full mobildekning og kameraer, pluss nødtelefoner.

– Denne saken ble behandlet før min tid, men jeg legger til grunn det samme som stortingsflertallet. Her skal det bygges et løp først, og så skal det vurderes et løp til når trafikken overstiger 8000, sier samferdselsminister Marit Arnstad.