Trysil tar ingen sjanser - er i kriseberedskap

Trysil kommune tar ingen sjanser med de nedbørsmengdene som er meldt fredag kveld og har for sikkerhets skyld satt krisestaben i beredskap.

Trysil, flom 23.05.2014

Trysilelva stiger nå like raskt som under storflommen i 1995.

Foto: Jørn Nordli / NRK

– Slik situasjonen nå er og med tanke på at vi går inn i ei helg, så fant vi det riktig å sette staben slik at alle som har ansvar i beredskapsplanen, er klar over og er i beredskap hvis det blir behov for hjelp, sier ordfører Ole Martin Norderhaug som leder krisestaben.

Trysilelva er det vassdraget på Østlandet som nå stiger raskest, og med samme fart framover kan elva nå nivået fra storflommen i 1995. Men det mangler fortsatt 120 cm.

Hør flomreportajen fra Trysil:

– Folk må si fra

Når det gjelder informasjon og hjelp, viser ordføreren til kommunens egen hjemmeside. .

– Der finner innbyggerne aktuelle telefonnumre og oppdatert informasjon. Vi er klar over at ikke alle har internett, men dette er den raskeste måten vi kan nå ut på, også kan vi bruke NRKs sendinger.

Ole Martin Norderhaug, ordfører i Trysil

– Vi tar ingen sjanser og har krisestaben i beredskap, sier Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Hvordan skal innbyggerne og kommunen forberede seg på det som kan skje?

– Det er viktig at vi får meldinger fra befolkningen hvis for eksempel veier oversvømmes, eller noen trenger medisinsk hjelp fordi de er blitt innestengt på grunn av situasjonen. Og her er det kanskje kommunens egen hjemmetjeneste som er best oppdatert. Men vi trenger absolutt tilbakemeldinger fra publikum i tillegg til den overvåkningen vi har sjøl. Det gjelder spesielt veger, vann og avløp.

Pumpetrøbbel

Vårflommen har ført til at Moelven Trysil har stanset driften av sagbruket, mens Trysil Apartements hotell har stengt etter at en bekk flommet inn i kjelleren. Campingplassen og idrettsplassen ligger under vann.

I formiddag fikk også Rema 1000 vann i kjelleren fordi pumper i en flomvoll ikke virket.– Det har vært tekniske problemer med lukene som hindrer tilbakeslag inn til pumpene. Det er i ferd med å løses teknisk, men det er litt vann i kjelleren til Rema 1000, som er bygd for å ta inn vann i slike situasjoner, sier Trysil-ordføreren.

Det er NVE som har ansvaret for pumpene.

Trysil Apartments hotell (etter flomskadene)

Driftsansvarlig Jan Terje Ås kjelleren på Trysil Apartements hotell etter flommen.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK