Trygdesvindel for 21,7 millioner kroner i Hedmark og Oppland

Til sammen 99 personer ble anmeldt av Nav for trygdesvindel i Hedmark og Oppland i fjor. Den største saken er på 1,7 millioner kroner.

Nav-skilt

Nok en gang viser tallene at antall svindeltilfeller mot Nav øker.

Foto: Hans Erik Weiby

Nav blir svindlet som aldri før. I fjor ble det avdekket trygdesvindel for 21,7 millioner kroner i Hedmark og Oppland. Dette er en økning på nesten tre millioner kroner fra 2013.

– Svindlet for 1,7 millioner

Den største svindelsaken som ble avslørt i fjor er fortsatt under etterforskning. En mann fra Hedmark er mistenkt for å ha svindlet til seg 1,7 millioner kroner. Han skal ha jobbet i en restaurant som sto registrert på ektefellen, samtidig som han fikk utbetalt uførepensjon.

Sverre Lindahl, direktør i NAV Kontroll

– Flere av dem som svindler Nav havner i fengsel, sier direktør i Nav kontroll, Sverre Lindahl.

Foto: NAV

– Vi mener at han har utført arbeid der som er uforenelig med å motta uførepensjon. Vi anmeldte ham til politiet i fjor høst for svindel over flere år, sier direktør for Nav kontroll, Sverre Lindahl.

Den største enkeltsaken i Oppland gjelder en person som fikk utbetalt 1,1 millioner kroner i sykepenger og arbeidsavklaringspenger, mens vedkommende jobbet svart.

Flere saker for politiet

Mange av disse sakene havner hos Økokrimseksjonen i Hedmark politidistrikt.

Blant annet ble en hedmarking før jul dømt til 10 måneders fengsel for å ha fått utbetalt nesten til sammen 700 000 kroner i uførepensjon samtidig som han kjørte drosje i cirka fire år.

– Dette er en type sak som vi opplever en økende trend i da det gjelder Nav-saker. Omfanget blir større i form av at man holder på lenger og får utbetalt større beløp urettmessig. Vi har fått inn flere anmeldelser på slike saker i fjor enn tidligere år, sier leder for Økokrimseksjonen ved Hedmark politidistrikt, politiadvokat Richard Røed.

Fengsel

Richard Røed

– Hedmark politidistrikt får inn stadig flere anmeldelser fra Nav, sier leder for økokrimseksjonen i Hedmark, Richard Røed.

Foto: Linda Vespestad / NRK

I løpet av fjoråret førte han flere store svindelsaker i retten, og flere kommer opp i løpet av året. Og det er folk fra alle samfunnslag som havner i retten i slike saker.

– Vi har tannleger, næringsdrivende og leger som har misbrukt Nav-systemet. Det skjer overalt, sier Røed.

De fleste sakene som Nav anmelder til politiet havner i retten.

– Rettspraksis viser at dommerne ser alvorlig på trygdesvindel. Vi ser at saker der svindelen er over folketrygdens grunnbeløp på cirka 88 000 kroner blir som regel straffet med ubetinget fengsel, sier Lindahl.