Hopp til innhold

Truer med debatt-boikott: – Vil ikke diskutere med høyreekstreme

AUF, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom truer med boikott av skoledebatter dersom Alliansen som beskyldes for høyreekstreme holdninger får være med.

Leder i Rød Ungdom i Innlandet

BOIKOTT: Rød Ungdom i Innlandet og leder Oda Beer-Mølslett truer med å boikotte skolevalgene dersom alliansen får stille.

Foto: Privat

Sinnene er satt i kok etter at Innlandet fylkeskommune har invitert Alliansen til å delta i skoledebattene. Partiet beskyldes for å være høyreekstremt.

Forgreininger til nazismen

Det var Rød Ungdom som tok initiativet til en mulig boikott.

– Vi mener det er viktig å vise motstand mot Alliansen. Vi synes ikke noe om at høyreekstremisme skal eksponeres på videregående skoler, sier leder Oda Beer-Mølslett.

Hun får støtte av leder for Sosialistisk Ungdom i Innlandet, Simon Pettersen:

– Vi er alle tre partier overbevist om at Alliansen er et høyreekstremt parti med tilknytning til nazistiske miljøer i Norge og Norden, sier han.

Han viser til årlige trusselvurderinger fra PST om at sårbare ungdommer kan bli rekruttert til det høyreekstreme miljøet. Da mener han det er svært uheldig at Alliansen får stille i skoledebatter.

Han ser det ikke som et demokratisk problem å ikke ville stille til debatter med Alliansen.

– Andres rettigheter vil alltid stå i konflikt med andres mulighet til å eksistere. Alliansen har ekstremt mye jødehatende retorikk, sier Simon Pettersen. Han mener det er svært farlig å akseptere denne typen konspirasjonsteorier inn på den demokratiske arenaen.

Vil stille til debatt

Hans Jørgen Lysglimt Johansen

AVVISER: Hans Jørgen Lysglimt Johansen avviser at han leder er rasistisk parti.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Frontperson for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, synes det er trist for alle parter dersom de tre ungdomspartiene går til boikott.

– Det er kanskje mest trist for dem som ikke får bryne seg på andre standpunkter enn det de på forhånd har godkjent.

De mener dere har et ståsted som ungdom ikke bør eksponeres for. Hva sier du til det?

– Tvert imot så er hele demokratiet basert på at vi har fri meningsbrytning og ungdom har evne til å vurdere ting. Det er mye bedre at de kommer med sine motargumenter i en åpen debatt enn at ungdommen blir nysgjerrig på hva de ikke får lov til å høre på.

Det blir blant annet påstått at dere nører opp under hatet som skapte terroristen på Utøya og skaper grobunn for ny terrorisme. Hva sier du til det?

– Vi er ikkevoldelige og jobber for ikkevold helt eksplisitt. Den andre delen av svaret er at vi har ikke hatt en debatt om de faktiske forholdene som våre motdebattanter fornekter, sier Lysglimt Johansen og hevder at det pågår en masseinnvandring til Norge.

Dette mener han det ikke er lov å debattere noe sted.

Han avviser at de er rasistisk, høyreradikalt parti.

– Alliansen er hverken høyreradikalt eller rasistisk, og har heller ikke noe program. Alle våre kandidater er fristilte og kan gi uttrykk for sine egne meninger. Kandidatene velges ut fra sanndruelighet og mot.

Lysglimt Johansen vil gjerne møte AUF og de andre ungdomspartiene til debatt.

– Vi skal stille på alle skoledebattene vi har mulighet til. Vi gir oss ikke på dette.

Lysglimt Johansen synes det er trist for AUF dersom de ikke stiller til debatt.

– Arbeiderpartiet valgte samme taktikk før Arendalsuka for to år siden, som endte med at vi ble ekskludert fra debattene. Vi får håpe Innlandet fylkeskommune har mer ryggrad enn det Arendals-uka hadde.

Les: Alliansen får ikke delta under Arendalsuka

Egen regler

Even Aleksander Hagen

KASTE UT: Fylkesordfører Even Alexander Hagen vil kaste Alliansen ut av skoledebattene.

Foto: Ole Martin Sponberg

Oda Beer-Møllsett mener boikottrussel kan være en effektiv måte å påvirke på. Hun forventer at fylkeskommunen revurderer sin invitasjon av Alliansen.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sier at Innlandet fylkeskommune har latt det være opp til skolene hvem de inviterer. Men han ønsker nå at Alliansen skal møte stengte dører og ikke får delta i debattene.

– Jeg skjønner veldig godt at det er reaksjoner. Men trusler om boikott synes jeg ikke er så konstruktivt, men forstår det som at de ønsker en debatt om hva vi kan stå innenfor skal få delta i gode demokratiske debatter.

Han mener Alliansen har kommet med uttalelser som er langt over for hva som kan tolereres og formidles til ungdom ute på skolene.

Fylkesordføreren opplever boikottrusselen som et svar på uttalelser som har kommet fra Alliansen og som han mener er langt over grensa for hva som er akseptabelt.

– Det skal være takhøyde, men et sted må grensa gå.