Hopp til innhold

Truer egen kommune med søksmål

Sju private vannverk i Søndre Land truer med søksmål hvis kommunen ikke trekker kravet om tilkobling til offentlig vannverk.

BITTER KONFLIKT: Fra v.: advokat Arnor Ilstad og vannverkseierne Vigdis Wattum og Hartvig Moasveen.

BITTER KONFLIKT: Fra v.: advokat Arnor Ilstad og vannverkseierne Vigdis Wattum og Hartvig Moasveen.

Foto: Ragnhild Skjeldnes / NRK

De sju private vannverkene representerer 170-180 husstander.

– Kommunen har opptrådt lite smidig, og er nå kommet i den utrolige situasjonen at egne innbyggere kanskje må gå til retten, sier advokat Arnor Ilstad, som representer vannverkene.

Advokat Arnor Ilstad

De sju vannverkene har engasjert advokat Arnor Ilstad.

Foto: Ragnhild Skjeldnes / NRK

Han sender nå et brev til kommunen med et varsel om søksmål.

Langvarig konflikt

Konflikten har vart i flere år, og ført til bitre konflikter og sterke anklager fra begge sider. Nå trappes altså konflikten ytterligere opp ved at de private vannverkene engasjerer advokat.

– Kommunen har opptrådt rått og brutalt, sier Hartvig Moasveen, som representerer Folkvang Vannverk.

Kommunen har opptrådt rått og brutalt.

Hartvig Moasveen, Folkvang vannverk

– De har sendt ut inkassovarsel, og skjærer alle over en kam. Vi er oppgitte og frustrerte over en administrasjon som opptrer firkantet og som ikke svarer på brev.

Terje Odden, ordfører Søndre Land

Terje Odden, ordfører i Søndre Land

Foto: Juliane Kravik / NRK

Ordfører Terje Odden sier at han i det lengste håper å unngå en rettssak, men understreker samtidig at han i utgangspunktet ikke kan forlate kravet om påkobling.

– Kommunestyret har gjort et klart vedtak i 2012, der holdningen er at alle må bidra til fellesskapet.

– Søndre Land er dessverre blitt kjent for sine høye kommunale avgifter. Alle må bidra til å gjøre noe med dette, og hvis noen slipper unna avgifter blir det dyrere for de andre, sier Odden.

– Men hva hvis de rett og slett nekter å betale?

Hvis noen slipper unna avgifter, blir det dyrere for andre.

Ordfører Terje Odden

– Jeg er ikke egentlig ikke den rette til å svare på hva som skjer da. Men loven sier at man skal betale, slik er det.

Hvis det er 2-3 personer i hver av de 170 husstandene, innebærer det at 4-500 personer av totalt 5700 innbyggere i Søndre Land er i alvorlig konflikt med sin egen kommune.

– Jeg mener at kommunen har utvist et urimelig skjønn. Eierne blir pålagt noe som overhodet ikke står i forhold til det de får. Dette skjønnet bør retten sette til side, sier advokat Arnor Ilstad.

– Men hvorfor skal ikke disse innbyggerne bidra til fellesskapet?

– Faktum er at disse i utgangspunktet hadde godt drikkevann, og har inntil nylig gjort store påkostninger. De er ikke blitt forhåndsvarslet om tvangspåkobling.

– Kommunen har i sin hovedplan for vann og avløp for perioden 2011-2020 skrevet at det er frivillig å koble seg på. Jeg etterlyser en kommunal gjennomgang av hva som finnes av ressurser, og så må kommunen deretter vise at det er utøvd et fornuftig skjønn.

Flere saker fra Innlandet