Trøtte bilister

Nesten halvparten av bilistene i Hedmark sier de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av trøtthet, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. Ifølge Statens Vegvesen har trøtthet vært medvirkende årsak til 14 prosent av alle dødsulykker i trafikken i Norge de siste 10 årene. Å være trøtt kan være like farlig som å kjøre med promille.