Tror tvangssammenslåing kan bli aktuelt

I dag ble det klart at Hedmark og Oppland ikke slår seg sammen. Dermed kan det gå mot tvangssammenslåing til neste år.

Ulla Higdem

Ulla Higdem ser flere faktorer som har ført til at fylkessammenslåingen ble vanskelig å få til.

Foto: Ruth Barstein / NRK

Det gikk som de fleste trodde. Fylkestingene i Hedmark og Oppland valgte i dag å se bort fra en sammenslåing.

Ulla Higdem er 1.-amanuensis ved Høgskolen i Lillehammer og har jobbet mye med regionale planløsninger. Hun er ikke overrasket over at det ikke ble noen sammenslåing.

– Oppland har jo vært mer positive enn Hedmark, mens Hedmark begrunner sitt nei på et rasjonelt sett. De mener det først burde vært en oppgaveløsning som sammenslåingen skulle blitt bygget på. Så når Hedmark ikke vil, gidder ikke Oppland å fortsette frieriet, mener Higdem.

– Tyngre virkemidler

Til slutt var det kun Trøndelag og Agder-fylkene som slo seg sammen. Om sammenslåingsaktiviteten skulle blitt større, måtte mye blitt gjort annerledes, mener Higdem. Hun er ikke uenig i måten Hedmark og andre fylker har argumentert mot sammenslåingen på.

– Det måtte ha blitt felles veiadministrasjon, miljøoppgaver, landbruksoppgaver og kultursatsinger. Så om Stortinget ville hatt med seg flere, måtte de legge tyngre virkemidler på bordet.

– Tvang aktuelt

Ettersom resultatet i sammenslåingsarbeidet har vært såpass lite optimistisk for Stortinget, mener Higdem at tvangssammenslåing kan bli aktuelt.

– Til forskjell for kommunereformen har Stortinget åpnet for tvang i fylkessammenslåingen. Så muligheten for tvang er absolutt til stede og vil nok se hvilken vei det går i løpet av første halvår til neste år.

Flere saker fra Innlandet