Tror flyttetrenden snur

Ordførerne i fraflyttingskommuner i Hedmark og Oppland velger å være optimistiske: De tror befolkningen i egen kommune vil øke de neste ti åra.

Folldal skilt

Fjellkommunen Folldal er en av mange kommuner i Hedmark og Oppland som har hatt nedgang i folketallet over lang tid. Men ordførereren tror trenden snart snur.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Pilene peker nedover for mange utkantkommuner i innlandet. År etter år blir det færre og færre som bor i dalstrøkene.

Likevel:

I NRKs ordførerundersøkelse, der 42 av de 48 ordførerne i Hedmark og Oppland har svart, uttrykker de fremste folkevalgte i kommunene at de tror folketallet vil øke de neste ti åra.

33 av de 42 tror på befolkningsøkning innen dagens kommunegrenser. Bare to tror på en nedgang.

Tror på tilflyttingstrend

Folldal er en av mange kommuner som har hatt nedgang i befolkningstallet. Ifølge Statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsutvikling er dette en av kommuene som vil oppleve ytterligere nedgang i åra som kommer. Men det tror ikke ordføreren på:

– Jeg tror kanskje trenden framover blir at det vi har å tilby av kvaliteter kan dra folk hit, sier Egil Eide.

Han trekker fram god barnehagedekning, naturopplevelser og et godt kulturtilbud.

Befolkningsutvikling i Folldal siste 50 år

År

1964

1974

1984

1994

2004

2014

Befolkning

2 198

2 233

2 165

1 918

1 739

1 631

Folketallet har sunket med 26 prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Folk i sentrale strøk kommer til å bli klar over hva de går glipp av.

Norvald Illevold, ordfører i Rendalen
Norvald Illevold, ordfører i Rendalen

Ordfører Norvald Illevold tror at flere vil bosette seg i Rendalen.

Foto: NRK

Rendalen har hatt enda dårligere utvikling enn Folldal. Her er befolkningen nær halvert på de siste 50 åra.

– Vi har virkelig mye å tilby folk, men det tar antagelig litt tid før de oppdager disse verdiene, sier ordfører Norvald Illevold.

– Er det ikke litt vel optimistisk å tro at denne trenden skal snu etter så mange år med nedgang?

– Nei, man må være positiv og ha trua, hvis ikke har vi tapt dette her.

Befolkningsutvikling i Rendalen siste 50 år

År

1965

1974

1984

1994

2004

2014

Befolkning

3 542

2 970

2 739

2 434

2 146

1 883

Folketallet har sunket med 47 prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (tall for 1964 er ikke tilgjengelig)

Mener vi må innse at vi blir færre

De to ordførerne som i spørreundersøkelsen svarer at de tror det blir en videre nedgang i folketallet, er Bjarne Eiolf Holø i Lom og Kåre Helland i Sør-Aurdal.

Det er mulig de føler seg forplikta til å se positivt på det. Jeg er mer en realist.

Kåre Helland, ordfører i Sør-Aurdal, om de andre ordførerne

– Vi har hatt nedgang i lange tider, og det har bare blitt verre og verre å få til vekst, og det er det jeg legger til grunn, sier Kåre Helland.

Kåre Helland, ordfører Sp Sør-Aurdal kommune

Kåre Helland i Sør-Aurdal mener det ikke er noen grunn til å sutre over befolkningsnedgang.

Foto: Geir Røed / NRK

Senterpartiordføreren mener det ikke er noen krise om folketallet går videre ned i Valdreskommunen.

– Vi skulle gjerne lagt til rette for vekst, men jeg tror vi klarer oss greit om vi blir noen færre. Det er ikke en stor bekymring vi skal legge på oss, sier Helland.

– Jeg tror det er feil å bruke ressurser på rekrutteringsprosjekter, det er bedre å satse på det som vi selv har nytte av og kan blomstre av, legger han til.

Han er lei av svartmalingen.

– Det bærer ikke fram å sutre og klage over at vi blir færre og færre.

Befolkningsutvikling i Sør-Aurdal siste 50 år

År

1964

1974

1984

1994

2004

2014

Befolkning

3927

3824

3711

3550

3251

3133

Folketallet har sunket med 20 prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Arbeidsplasser er nøkkelen

Både Rendalen-ordføreren og Folldal-ordføreren peker på nye arbeidsplasser som det som skal til for å tiltrekke nye folk.

– Hva slags arbeidsplasser, kan jeg ikke si. Vi prøver iallfall å satse på reiselivet, vi er jo en nasjonalparkkommune med mange kvaliteter. Det håper vi skal gi uttelling etter hvert, sier Egil Eide i Folldal.

Rendalen har akkurat mistet en hjørnesteinsbedrift da Nortura la ned sitt slakteri, noe som gjorde vondt verre for bygda.

– Vi vet ikke hva slags arbeidsplasser som finnes i Norge om ti år. Jeg tror det kommer til å skje en veldig utvikling innen data og smartere måter å jobbe på. Det tror jeg kan bli like attraktivt i distriktene som i sentrale strøk, sier Norvald Illevold i Rendalen.

Befolkningsutvikling i Rendalen

Kurvene peker nedover for Rendalen. Befolkningen var ved årsskiftet 1 883, nesten en halvering i forhold til 3 542 i 1965. Grafikk: SSB

Fra samme spørreundersøkelse: