Tror på snuoperasjon for Rendalen

Nabokommunene oppfordrer Rendalen til å se positivt på situasjonen etter at Nortura legger ned. Selv hadde både Tolga og Alvdal god fortjeneste av at nøkkelbedriftene forsvant.

Nortura i Rendalen

Det jobbes intensivt i Rendalen for å finne ut hva lokalene til Nortura kan brukes til.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Denne uka ble det klart at Nortura legger ned driften i Rendalen. Dette betyr at 38 arbeidsplasser forsvinner og de ansatte går en ukjent fremtid i møte.

Situasjonen er ikke ukjent i Nord-Østerdalen.

Da meieriet i Alvdal ble nedlagt, forsvant 15 arbeidsplasser til stor fortvilelse for bygda. Ordfører Svein Borkhus føler med innbyggerne i Rendalen, men oppfordrer til å se mest mulig positivt på situasjonen.

Snudde situasjonen

– Jeg skjønner godt at det brer seg frustrasjon når arbeidsplasser blir borte. Det samme skjedde i Alvdal da meieriet i Alvdal ble lagt ned i 1995 og vi mistet 15 arbeidsplasser. Men da startet Synnøve Finden opp, og situasjonen ble snudd på hodet, forklarer ordføreren.

Han tegner en solskinnshistorie av hva som kan skje når hjørnestensbedriften forsvinner og man må finne et alternativ. I dag jobber det rundt 150 stykker på Synnøve Finden i Alvdal og arbeidsplassene som ble borte i 1995, har mer enn tidoblet seg til i dag.

– Det gjelder å markedsføre den gode og stabile arbeidskraften som Rendalen kan by på. Selv om det virker mørkt er det viktig at de ansatte ved Nortura bevarer optimismen og griper mulighetene til å gjøre noe nytt, råder Borkhus.

Situasjon med muligheter

I Tolga fikk man også ny giv etter at Tine valgte å legge ned sitt anlegg. 20 arbeidsplasser forsvant, men de er tilbake i dag etter at det ble satset med ny frisk for å skape næringsvirksomhet.

– Det har dessverre blitt slik at større enheter gir mer penger og derfor legges det ned anlegg i distriktene. Men når noen flytter, kan det åpne opp for andre nisjebedrifter i samme næring, sier ordfører Ragnhild Aashaug.

Hun jobbet selv ved meieriet da det ble lagt ned, og beskriver dette som en prosess som kan være vanskelig, men der det kan åpne seg nye muligheter.

– Man blir jo tvunget til å ta noen nye valg i livet og til å tenke annerledes. Effekten dette har på folk er nok veldig forskjellig, men mange ser nok på dette som verdifulle erfaringer i ettertid.

Norvald Illevold, ordfører i Rendalen

Norvald Illevold velger å tenke positivt.

Foto: NRK

Optimist for Rendalen

Ordfører i Rendalen, Norvald Illevold, har jobbet siden i sommer med en plan for hvordan de skulle klare å gjenskape arbeidsplassene. Han synes det er viktig å støtte seg til erfaringene fra nabokommunene.

– Det motiverer når man hører hva som har skjedd i Tolga og Alvdal. Jeg er optimist på Rendalens vegne og er helt sikker på at vi skal klare å få til aktivitet i lokalene. Nå er alle muligheter åpne, så nå er det bare kreativiteten og viljen som kan sette begrensninger.