Hopp til innhold

Tror hele arkivet kan havne i Trondheim

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum frykter at hele helsearkivet havner i Trondheim og ikke på Tynset

Trygve Slagsvold Vedum

FRYKTER TRONDHEIM: Sp-leder Trygve Slagsvold vedum tror helsearkivene kan ende i Trondheim

Foto: NRK

– Vi mener det ideelle hadde vært at det nå ble slått fast at Norsk Helsearkiv skal ligge på Tynset, og at hele arkivet skal bygges opp der, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Og her er Sp-lederen på linje med Tynsets politikere. Også lokalpolitikere fra regjeringepartiet Høyre har reagert sterkt, og mange uttaler at de føler seg sviktet.

Etter at det ble kjent at regjeringen går inn for at bare digitaliseringen av arkivet, ikke den fysiske oppbevaringen av papirer, skal legges til Tynset, har kommunen vært i opprør.

Færre arbeidsplasser

Det som så ut til å bli over 80 varige arbeidsplasser ble med ett redusert til rundt 30 usikre.

– Det værst tenkelige er at man nå begynner å si at man skal bygge opp selve arkivet i Trondheim, og bare gjøre noe av den praktiske jobben på Tynset først, sier Vedum.

–Jeg tror det bare er starten på at vi ender med å ha hele funksjonen i Trondheim.

Vedum ber derfor KrF og Venstre om å jobbe for at det ikke blir bevilget penger nå dersom det ender med en delt løsning med kun den digitaliserte delen til Tynset.

I budsjettet

De borgerlige partiene forhandler statsbudsjett nå. Kristelig Folkeparti har lagt inn 10 millioner i oppstartsmidler i sitt alternative statsbudsjett. Venstre har sagt partiet vil kreve samlet arkivløsning på Tynset, altså ikke bare digitalisering slik regjeringen foreslår.

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vil møte kulturminister Thorhild Widvey for å snakke om arkivene. De åtte ordførerne i regionen vil vite mer om regjeringens planer for Helsearkivene, skriver de i invitasjonen til ministeren.