Hopp til innhold

Nektes fortsatt strømstøtte: Mener staten kan ha brutt grunnloven

Norges Hytteforbund føler seg urettferdig behandla. De er villige til å gå langt for å få strømstøtte.

Trond G. Hagen

FORSKJELLSBEHANDLING: Leder i Norges Hytteforbund Trond G. Hagen mener hytteeiere blir forskjellsbehandla. De som har en såkalt «sekundærbolig», som ikke blir regna som hytte får støtte, men ikke hytteeiere.

Foto: Dag Kessel / NRK

Regjeringen gir strømstøtte til husholdninger for å håndtere de høye strømprisene. Ordningen gjelder for primærbolig og sekundærboliger. Det vil si for boligen du bor i, og eventuelt andre boliger du eier som ikke er å regne som fritidseiendom.

Ordninga gjelder ikke for hytta di.

Norges Hytteforbund har hatt kontakt med advokater siden i sommer, og har lenge vurdert et søksmål mot staten.

Nå mener de at de kanskje har funnet grunnlag for søksmålet i Grunnlovens paragraf 98:

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

– Staten kan ha brutt loven fordi det er usaklig forskjellsbehandling mellom sekundærboliger og fritidsboliger i strømstøtteordningen, sier leder i Norges Hytteforbund, Trond Gullik Hagen.

Les også Ekspert før dyr strømvinter: – Hytteeierne bør virkelig bekymre seg

Kan ha funnet grunnlag for søksmålet

Norges Hytteforbund har engasjert advokatfirmaet Økland & Co. Advokat og daglig leder, Audun Ludvig Bollerud, bekrefter at de har fått i oppdrag å undersøke om det finnes grunnlag for å gå til sak.

De har nå varsla forbundet om at de kan ha en sak i denne grunnlovsparagrafen.

Audun Ludvig Bollerud

UNDERSØKER: Advokat Audun Ludvig Bollerud undersøker saken for forbundet.

Foto: Advokatfirmaet Økland & Co

– I Grunnloven er det et forbud mot diskriminering. Så er det et spørsmål om hytteeiere blir diskriminerte på bekostning av vanlige villa- og leilighetseiere. Da vi begynte å se litt nærmere på det, så viste det seg at det kan være et grunnlag, sier Bollestad.

Han understreker at de ikke har vurdert saken ferdig. De har kommet med en foreløpig anbefaling og skal undersøke nærmere før de kommer med sin anbefaling om søksmål eller ikke.

Les også Spår at flere vil velge strømløse hytter

Hyttemegler Christian Haatuft tror enkle hytter uten innlagt strøm vil bli mer populære.

De ser på om det er rettferdig at de med såkalte sekundærboliger skal få støtte og ikke de som har en hytte.

– Du må tenke på hva en hytte er og om den ligger i et hytteområde eller et boligområde. Det er også mennesker som har hytter i form av en leilighet i Oslo, men som da er regulert og havner som en sekundærbolig, sier Bollerud.

Les også Er naboar, men den eine betalar 15 gonger meir for straumen

Strøm.

Mener ordninga er rettferdig

Hytteforbundet har sendt brev til staten i håp om å få en løsning som inkluderer fritidsboliger i strømstøtten. Hagen forventer at regjeringen gjør endringer for hytteeierne så fort som mulig.

– Vi forventer at regjeringen retter opp feilen de har gjort ved å behandle fritidsboliger annerledes.

Terje Aasland (Ap), som er olje- og energiminister mener derimot at de er på trygg grunn slik ordninga med strømstøtte er nå. Han sier det er rettferdig.

Sånn som situasjonen er nå er en støtte per husholdning det riktige og det er det vi har lagt til rette for. Det betyr også at hyttefolket får redusert strømkostnadene i sin egen bolig. Det er det som gjelder, sier Terje Aasland.

Han sier han har registrert at Norges Hytteforbund er misfornøyde og vil vurdere søksmål.

Så får de eventuelt gjøre det om de mener det er riktig. Men for vår del mener vi en støtte til en husholdning er riktig, sier han.

Les også Aasland ut mot «enkle løsninger» på strømkrisen

Møte om kraftsituasjonen