Trekker tilbake storkjøkken-pålegg fra Grilstad

Grilstad Storkjøkken trekker tilbake fem tonn kokte påleggsvarianter etter at det er funnet listeriabakterier ved konsernets anlegg i Brumunddal.

Grilstad

Pålegget som nå trekkes tilbake er delt opp ved Grilstads fabrikk i Brumunddal

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Bakterien er kun funnet i produkter solgt til storkjøkken som hoteller og restauranter.

– Vi er helt sikre på at dette er produkter som ikke er solgt til dagligvarebransjen. Det gjelder noen kokte påleggsvarianter som vi har funnet Listeria i, sier konserndirektør i Grilstad, Ståle Gausen.

Grilstad Storkjøkken har hovedkontor i Kristiansand.

Slicet i Brumunddal

Produktene dette gjelder er skjært opp i Brumunddal, og det er også her funnene er gjort. Bakterien ble funnet i en rutinekontroll, og Grilstad er sikre på at det gjelder produkter med pakkedato fra 01.06.2014 til og med 11.06.2014.

– Alt kjøtt som er kuttet på den aktuelle maskinen er trukket tilbake. Det vil si 5030 kilo kokt pålegg. Oss bekjent så har ingen spist av dette produktet.

Pålegg

Kjøttpålegg som skulle vært levert på forskjellige storkjøkken landet rundt er nå kalt tilbake etter Listeria-funn.

Foto: Maria Kristina Vevang/NRK

For folk som er normalt friske så er det ikke farlig å spise produkter med listeriabakterier. Folk med svakt immunforsvar og gravide anbefales å ikke spise produkter med denne bakterien.

– Det er en bakterie som finnes rundt oss, så det er ikke nytt at det kan skje, men det er beklagelig at det oppstår. Derfor velger vi å ta affære. Det er 10 år siden sist vi har hatt noen tilsvarende, så det er ikke dagligdags for oss.

Vasket fabrikken

Sjøl om det kun er funnet listeriabakterie i enkeltprøver har Grilstad trukket tilbake alle produkter som er skjært opp på linja i den aktuelle perioden, og vasker og desinfiserer maskiner, linjer og bygningsmassen.

Dette ble gjort i går, og man regner med å kunne begynne produksjonen i løpet av dagen.

– Det er leid inn spesialister som bistår oss i dette arbeidet. Det tas også ut mange ekstra prøver slik at vi er helt sikre på at bakterien er fjernet. Vi sperrer også alle produkter til vi her helt sikre på at alt er rent og greit, sier Gausen.

Ikke butikkvarer

Han forsikrer folk om at det er trygt å kjøpe Grilstads produkter i butikkene.

– Det finnes ikke noe av dette produktene i noen matvareprodukter. Butikker er ikke berørt i det hele tatt.

Funnet av bakterien og stopp i produksjonen fører til store økonomiske tap for konsernet.

– Det er klart at det har betydelige økonomiske konsekvenser for oss både tilbaketrekning av produkter som bli kastet og produksjonsstans i flere dager med ganske mange ansatte. Vi klarer heller ikke å levere i markedet i en periode, sånn som vi gjerne skulle ha gjort.