Tredobler kameraovervåkningen langs grensa

KONGSVINGER (NRK): Grensekontrollen styrkes. Innen tre år skal alle grenseoverganger i landet overvåkes. Hedmark går fra 21 til 65 overvåkningskameraer innen 2017.

Morten Nystuen

OVERVÅKER: Morten Nystuen på tollsentralen i Kongsvinger holder oppsyn med en av landets mest trafikkerte grenseoverganger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Kameraer som kjenner igjen skiltnummer er veldig viktig, sier kontorsjef ved tollkontoret i Kongsvinger Morten Nystuen.

Tollsentralen i Kongsvinger overvåker i dag hver tredje grenseovergang i fylket. Innen neste år skal det være kameraovervåking langs hele Hedmarksgrensa.

De neste ukene vil trafikken være på sitt tetteste i løpet av året når julehandlende nordmenn tar turen over grensa og Magnormoen i Kongsvinger er den nest mest trafikkerte grenseovergangen i landet etter Svinesund.

– Da er både kameraer og menneskelige ressurser uvurderlig, sier Nystuen.

Endring i smuglingsmønster

Grensekontrollen styrkes over hele landet. Innen 2019 skal tollvesenet holde oppsyn med alle grenseovergangene mot Sverige, Finland og på ferjekaier. 123 millioner kroner skal brukes på dette.

Kameraovervåking fører til mindre smugling, sier Nystuen. Der det i dag er kameraovervåking og tollere går smuglertrafikken ned.

–Vi ser at smuglertrafikken flytter seg nordover i Hedmark, der det ikke er kamera og færre tollere, sier Nystuen.

I tillegg til mer kameraovervåkning skal det ansette åtte nye tollere i Hedmark. Kameraovervåking alene er ikke nok, sier Nystuen.

– Det er ingen av smuglerne som kommer frivillig inn på kontoret vårt, så vi må ha folk ute som kan gjøre beslag.

Tollbeslag gjort i Hedmark 2014

SMUGLERE: Flere smuglere skal tas med kameraer.

Foto: Tollvesenet

Han får støtte av Asle Farberg som er avdelingsleder for grensekontrollen i Tollregion Øst-Norge.

– Kombinasjonen av flere kameraer og høyere bemanning vil gi mulighet for mer effektiv smuglingskontroll i hele landet, sier han.

Nye veger

Selv om tollerne klarer å overvåke stadig flere veger, stadig bedre er Nystuens øyne årvåkne.

– Det dukker jo opp nye smuglerveger på den 15 mil lange grensa som skiller Hedmark fra Sverige, så vi må bare prøve å ligge et hestehode foran, sier han.