Målet nådd - tre nye ulvekull i Norge

Bestandsmålet for ulv ble i fjor nådd med tre nye ulvekull. To av revirene er i Hedmark, og det siste ble funnet i Østmarka i Oslo.

Ulv

Rovdata og Høyskolen i Hedmark kartlegger ulven innenfor forvaltningsområdet.

Foto: Colorbox

Stortinget har hatt som mål at et nasjonalt bestandsmål for ulv skal ligge på tre ulvekull i året. I fjor ble dette målet nådd med to ulvekull i Hedmark og ett i Østmarka utenfor Oslo.

Rovdata og Høyskolen i Hedmark samarbeider om sporing og kartlegging av ulv ved hjelp av DNA-analyser av ekskrementer og hår som dyrene legger der de ferdes.

Tvil om Julussa-reviret

Det er nå fastslått at det ble født valpekull i Letjenna-reviret i Elverum Hedmark og i Østmarka-reviret utenfor Oslo i fjor. Begge disse kullene er i sin helhet innenfor Norges grenser og i forvaltningsområdet for ynglende ulv. Det har imidlertid vært usikkerhet rundt utstrekningen til Julussa-reviret, som ligger mellom Rena og Koppang i Hedmark.

– Det er tidligere påvist at det ble født valper i dette reviret i fjor, men det har gjenstått å avklare om reviret er mest innenfor eller utenfor

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad i Rovdata har funnet tre nye ulvekull.

Foto: Rovdata

forvaltningsområdet for ulv i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Etter at alle innsamlede data fra vinterens registreringer i reviret er gjennomgått, kan man slå fast at reviret er innenfor forvaltningsområdet. Dermed er bestandsmålet nådd for fjerde år på rad.

– Beregningene av arealbruken til ulvene i Julussa i vinter viser at reviret er 51 prosent innenfor forvaltningsområdet. Dette er dermed tredje året på rad med samme prosentandel innenfor, forteller Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

GPS og DNA

Revirgrensene blir kartlagt fra 1. oktober til 30. april hvert år. I denne perioden er det mulig å spore ulvene på snø, og revirenes størrelse og utstrekning blir slått fast ut fra den totale mengden med scoringer på snø og DNA-analyser som foreligger når registreringssesongen er over.

Med i beregningsgrunnlaget var også GPS-posisjoner fra halsbånd som lederparet i Julussaflokken er merket med. Paret ble i vinter radiomerket av forskningsprosjektet Skandulv og forskerne følger ulvene så nøye de kan.

– Data fra radiomerkede ulver gir meget nøyaktige svar på arealbruk, og disse dataene fra forskningen vil også komme bestandsovervåkingen til gode fremover, sier Wabakken