Tre motorsyklister omkom

I første halvår i år har tre personer har mistet livet i motorsykkelulykker i Hedmark og Opplandet. Alle ulykkene skjedde i juni.

 

Utforkjøringer og sammenstøt med biler som ikke overholder vikeplikten er årsaken de vanligste motorsykkelulykkene.

Kjørelærer Jon Erik Stensby i Elverum tror også manglende ferdigheter blant en del motorsyklister kan være årsak til ulykker.

Alle dødsulykkene med motorsykkel i Innlandet i år har skjedd i juni.  Antall omkomne i første halvår de tre siste åra har vært har vært en til to personer.