Tre avdelinger ved Reinsvoll kan bli lagt ned

25 behandlingsplasser og 40 stillinger i Vestre Toten kan bli berørt.

Gunn Gotland Bakke

Gunn Godtland Bakke, direktør ved psykisk helsevern, sier hun forstår at mange er frustrerte.

Foto: NRK

Psykisk helsevern må spare 150 millioner kroner. Det kan bety kroken på døra for tre avdelinger på Sykehuset Innlandet Reinsvoll.

– Frustrerte

– Er det mulig at vi kan fragmenteres på denne måten, sier tillitsvalgt for de ansatte i Fagforbundet Stein Oudenstad til avisa.

Han forteller at frustrasjonen er stor blant både leger og pleiere ved Reinsvoll. De ble nylig orientert om planene.

– Vi jobber allerede med hvem som må gå og hvem som beholder jobben, sier han.

Tre avdelinger

Behandlingen skal skje i syret hos Sykehuset Innlandet 21. juni. Vedtas nedleggingen rammer det avdelingene alderspsykiatri, spiseforstyrrelser og avdelingen for pasienter som er i ferd med å skrives ut etter lengre opphold.

Sistnevnte avdeling ble midlertidig fredet for tre år siden. Til sammen 25 behandlingsplasser og 40 stillinger kan bli berørt.

Det var prosjektgruppa som for Sykehuset Innlandet jobber for fremtidens modell for psykisk helsevern, som orienterte de ansatte om de mulige nedleggelsene.

Forstår reaksjonen

Det er fra før av kjent at sykehuset Innlandet står overfor enorme kutt de neste fire årene. Direktør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet Gunn Godtland Bakke sier til Oppland Arbeiderblad at hun har forståelse for at mange reagerer på budskapet de reiser rundt med i disse dager.

– Det gjøre noe med folk når det skjer store endringer på arbeidsplassen, sier hun.

Hun forteller at oppdraget i utgangspunktet var å spare 50 millioner kroner. For få uker siden ble denne kuttambisjonen tredoblet.

Jobber imot

Parallelt med nedleggingsplanene jobber nå Stein Oudenstad med at tilbudet på Reinsvoll-sykehuset, skal bestå. Oudenstad har sendt ut opprop til sine medlemmer der han maner til innsats for Reinsvoll.

Prosjekt psykisk helsevern skal jobbe etter nasjonale retningslinjer for å få færre døgnplasser og mer behandling på dagtid ved de distriktspsykiatriske sentrene.