Hopp til innhold

Tre av fire kommuner sliter med økonomien

Tre av fire kommuner i Innlandet klarer ikke å drive med tre prosents driftsresultat, slik Fylkesmannen mener de bør. – Nesten umulig å drive samfunnsutvikling, sier ordføreren i Østre Toten.

Ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad

Hans Seierstad, ordfører i Østre Toten, må kutte i budsjettet, for å dekke opp økte utgifter til lønn.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Den største utfordring er at inntektsveksten i kommunene ikke holder følge med utgiftsveksten fra år til år, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne.

Stange er en av flere kommuner som ikke klarer å sette av tre prosent av inntektene hvert år, slik Fylkesmannen ønsker. Omtrent halvparten av ordførerne i Innlandet har svart på en undersøkelse om kommuneøkonomi. Den viser at bare en fjerdedel klarer treprosenten i år, en fjerdedel har ikke klart det de siste fem årene. En av dem er Østre Toten.

– Må dekke løpende utgifter

Stangeordfører Nils A. Røhne

Ordfører i Stange, Nils A. Røhne.

Foto: Stange kommune

– Når du har en lønnsvekst som er litt større enn det du får kompensert for gjennom overføringer fra staten, så vil det over tid gi utslag i en organisasjon hvor nærmere 80 prosent er lønn. Situasjonen er lik hvert år, uavhengig av regjering, sier ordfører Hans Seierstad.

Østre Toten er som mange andre innlandskommuner skattesvak og er avhengig av skatteutjevningsmidler, men får ikke nok til å dekke utgiftene.

– Når gapet får fortsette, blir resultatet at vi ikke klarer å levere et netto driftsresultat med overskudd, fordi alt må gå inn til å dekke løpende utgifter.

Stadige kutt er et hinder for utviklinga, mener han.

– Jeg tror at vi etter hvert begynner å skjære så ned til beinet at det nesten ikke er muligheter for å drive samfunnsutvikling knytta til det å være politiker i en kommune.

Må kutte tross gode tall

Vidar Eltun

Ordfører i Vang, Vidar Eltun.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Er trenden lik for de kommunene som ikke har svart på undersøkelsen, trenger kommunene en tilskuddsøkning på 1.2 milliarder. Da klarer de driftsresultatet på tre prosent, uten å måtte kutte mer.

Vang i Valdres er blant kommunene som klarer treprosenten hvert år, i år er driftsresultatet åtte prosent.

– Vi har gode kraftinntekter for å si det sånn, så det er mye av bakgrunnen, forteller ordfører Vidar Eltun.

Men også i Vang er det nødvendig å mobilisere sparekniven for å få balanse i budsjettet i tida framover.

– Vi må det, fordi kraftinntektene er reduserte og økte lønns- og pensjonsutgifter hos oss, som mange andre. VI får tilskudd, men det tilsvarer ikke utgiftsøkninga.

Flere saker fra Innlandet