Tre av fire folkehøgskoleelever skal stemme

Men selv om valgdeltakelsen er høy, er det fortsatt mange som ikke finner veien til valgurna.

Anna Skogen

EGNE MENINGER: Anna Skogen har lært å stå for det hun mener

Foto: Ingrid Simensen

Anna Skogen (20) fra Koppang er akkurat ferdig med et år på Karmøy folkehøgskole. Hun kan vise bilder fra Machu Picchu og Kina, men forteller at hun også kan vise til sterkere samfunnsengasjement.

– Vi lærer å ha egne meninger og jeg tror vi blir sterke til å uttrykke hva vi ønsker og vil for dette landet, sier hun.

Samfunnsengasjerte

En ny undersøkelse fra landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser at ungdom på folkehøgskole er mer samfunnsengasjerte. Folkehøgskolene har selv gjort en undersøkelse som viser at tre av fire som har gått på folkehøgskole dette året skal stemme ved høstens valg. Anna tror mange debatter på skolen kan være grunnen.

– Vi har diskutert både ulv og abort og vi har så utrolig forskjellige meninger. Det er veldig stor forskjell på hvor man kommer fra og hva man har opplevd før. Ofte ble vi bare enige om å være uenige, sier hun.

Rektor ved Elverum folkehøyskole, Per Egil Andersen, tror det er viktig å gjøre ungdom klar over hvilke konsekvenser og endringer politisk valg kan føre til.

– I våre fellesfag pleier vi å drøfte ulike temaer i små grupper og i plenum. Vi snakker om endringer som har skjedd og det fører til debatter og uenigheter.

Må ta ungdom på alvor

På landsbasis skal 66 prosent av de mellom 18 og 21 år stemme. Det er ti prosent færre enn de som går på folkehøgskole.

– Men selv om valgdeltakelsen er høy er det fortsatt mer å hente også fra folkehøgskolene.

Det sier leder for LNU, Rode Hegstad. Hun mener politikerne kan ha skylden for lav valgdeltakelse blant ungdom.

Rode Hegstad leder i LNU

RODE HEGSTAD: Politikerne kan være grunnen til lav valgdeltakelse blant unge.

Foto: Jarand Ullestad / LNU

– Kanskje en del ungdom ikke føler seg tatt på alvor av politikerne. Ungdom er en gruppe som det ofte snakkes om, noen ganger til, men mer sjelden med.

Hun tror mange ikke engasjerer seg fordi de føler det ikke nytter og at de ikke blir hørt. Det må politikerne ta ansvar for å gjøre noe med, mener hun.

Påminnelse på SMS

Hegstad tror også situasjonen ungdom befinner seg i kan føre til at færre stemmer. Mange har nettopp flyttet hjemmefra og begynt å studere.

– Det handler om å legge til rette slik at det skal være enklere for unge å stemme. Det at man kan stemme i en annen kommune enn der man er folkeregistrert også på valgdagen, i lokaler der unge er, for eksempel på studiesteder og sende en sms i påminnelse til unge.

Anna Skogen har lyst til å stemme ved valget, men synes det er vanskelig å bestemme seg for parti.

– Det er så mye forskjellig og likt innad i partiene, og det er vanskelig å vite hva man vil, sier hun.

Er du også usikker? Ta NRK sin valgomat!