Nytt mottak for mindreårige på Haslemoen

Et transittmottak for mellom 50 og 100 mindreårige asylsøkere skal åpnes på Haslemoen i Våler.

Haslemoen asylmottak

HUSER MANGE: Haslemoen transittmottak har kapasitet til å huse 800 personer.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Antallet enslige mindreårige asylsøkere under 18 år øker kraftig, dermed åpnes et eget transittmottak for denne gruppa på Haslemoen.

– Det er veldig stor tilstrømning av enslige mindreårige til Norge. Nå har Utlendingsdirektoratet brukt den kapasiteten de har og trenger flere plasser. Vi har ledige rom på Haslemoen og det ønsker Utlendingsdirektoratet å ta i bruk, sier Ola Cato Lie som er mottaksleder på Haslemoen.

Det er Norsk Folkehjelp som driver mottaket. Bare de siste ukene har antall beboere økt fra 300 til 600, og det forventes at tallet vil stige ytterligere. Mottaket har kapasitet til å huse 800 personer.

Mange ungdommer

Den nye avdelingen for ensilge ungdommer vil utgjøre mellom 50 og 100 plasser.

– Det er hovedsakelig ungdom fra Eritrea, Afghanistan og Syria som strømmer til og som vi må gi et tilbud, sier Lie.

Det er den store tilstrømningen av flyktninger som kommer via Middelahavslandene mottaket nå merker.

– Målet er å skape et best mulig botilbud for enslige mindreårige i samarbeid med kommunen, samt lag og foreninger i nærområdet, uttaler Hugo Limkjær som er prosjektleder for etableringen i en pressemelding.

Leder for Lier ventemottak, Hugo Limkjær.

GI HUSROM: – Målet er å skape et best mulig botilbud for enslige mindreårige, sier Hugo Limkjær som er prosjektleder for etableringen

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Innen to uker

Før mottaket kan ta imot ungdommene må bemanningen økes.

– Vi må ansette mange flere, omlag 30 stykker. Vi er inne i en rekrutteringsfase nå. Dessuten må vi få gjennomført noe snekkerarbeid. Jeg håper vi kan starte en gradvis opptrapping av mottaket i løpet av et par uker, sier Lie.

Per 20.juli i år bodde 13769 personer i asylmottak her i landet, det viser tall fra Utlendingsdirektoratet.