Trailer av vegen

Ein trailer har køyrd av vegen på Riksveg 15 like vest for Otta sentrum. Det er ikkje snakk om personskade, og vegen er ikkje sperra.