Dødsulykke rv 25, Midtskogen
Foto: Kristian Rostad / NRK

Trafikkulykke Rv 25 Midtskogen

Oppsummert

Ei kvinne omkom etter ei trafikkulykke på riksveg 25 ved Midtskogen.

  • En omkom i ulykke på Rv 25

    En person er bekreftet omkommet og en er kjørt til Hamar sykehus etter en trafikkulykke på Rv25 på Midtskogen. I følge politet var to personbiler og et vogntog var involvert i ulykka som skjedde like før klokka 19.30.