Trafikkulykke på Sel

Politiet melder om en trafikkulykke på E6 ved Sel. 4 personer er involvert, og det er uavklart om det er personskader. Ifølge Statens vegvesen er det redusert fremkommelighet, og vegen kan bli stengt på kort varsel.