Trafikkulykke på riksveg 4 ved Eina

To kjøretøy har vært involvert i en trafikkulykke på riksveg 4 ved Eina. Ifølge politiet er det sannsynligvis snakk om en møteulykke. Flere personer skal være involvert, men skadeomfanget er uvisst. Vegen er sperret på stedet.