Trafikkulykke på riksveg 4

Politiet melder om ei trafikkulykke på riksveg 4 ved Dalsjordet i Gjøvik. Naudetatane er på staden. Det er lange køar i begge retningar.

kø trafikkulykke rv 418.08.17
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK