Trafikkulykke i Sel

Nødetatene er ferdige på stedet etter trafikkulykken ved Sandbumoen der en bil kjørte av vegen.

Fører, kvinne i 70 årene ble kjørt til legevakt for sjekk. Hun hadde svingt unna for møtende bil og kommet for langt ut på kanten.