Trafikkuhell

Fv 24 rett nord for Skarnes i Hedmark er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Politiet er på stedet.