Hopp til innhold

Trafikklærer: – Fraværsgrensa gir slitne kjøreskoleelever

Flere trafikkskoler er bekymret for sikkerheten og kvaliteten på kjøretimer. Etter at fraværsgrensa ble innført, har Arne Ivar Hodølen kjøreopplæring med trøtte ungdommer bak rattet.

Kjørelærer Arne Ivar Hodøl

Trafikklærer Arne Ivar Hodøl hos Frisk trafikkopplæring i Elverum, er en av mange kjøreskoler som opplever press på kjøretimer på kveldstid, helg og ferier på grunn av fraværsgrensa.

Foto: Mina Haugli

Kjøretimer og annen obligatorisk opplæring for å ta førerkort er ikke lenger gyldig fravær. Etter at fraværsgrensa ble innført i skoleåret 2016/ 2017 må elever finne tid utenom skoletid.

– Skoledagen tar mye av konsentrasjonen, det gjør at jeg blir mer ufokusert og får ikke med alt hva trafikklæreren sier. Dermed får jeg ikke så mye ut av kjøretimene som jeg kanskje skulle hatt, sier Andrine Granli Svendsen (17).

Andrine Granli Svendsen

Andrine Granli Svendsen (17) må ta alle sine kjøretimer etter hun er ferdig på skolen 14:40.

Foto: Mats Sparby

Bekymret for sikkerheten

Flere trafikkskoler som NRK har vært i kontakt med opplever en sterk etterspørsel om kjøring på kveldstid, helger og ferier etter fraværsgrensa ble innført. Dette bekymrer skolene.

– Etter endt skoledag er de mer slitne absolutt. For noen går det så dårlig at vi må foreslå en time om morgenen, og det er veldig stor forskjell, sier trafikklærer Arne Ivar Hodøl.

Som legger til:

– Trafikklæreren har pedaler og kan hjelpe til så sikkerhetsmessig går det fint, men det er en trafikkregel som sier du ikke skal kjøre bil når du er sliten eller trøtt, sier Hodøl.

Også Autoriserte trafikkskolers Landsforbund (ATL) er bekymret. De ser en bransje som strekker seg langt for å gi muligheter til elevene å ta førerkort ved å tilby kvelder og helger.

– Det er grunn til å stille seg spørsmålet om en trafikklærer som jobber tidlig og sent har det rette overskuddet til å gi eleven den beste undervisning, sier Per Ove Sercan Husevik, Styreleder ATL.

Ønsker gyldig fravær

Både eleven og kjøreskolen skulle ønske kjøretimer kunne bli gyldig fravær med et skriv eleven får med seg fra trafikkskolen.

– I tillegg til vår bekymring om sikkerheten og kvaliteten, er førerkort såpass viktig for både utdanning, de som skal ut i praksis og lærlingtid, og det videre liv, at vi skulle ønske det var gyldig fravær, avslutter Hodøl.

– En bjørnetjeneste

Kristian Tonning Riise

Kristian Tonning Riise (H) mener det blir feil at skolene skal ta hensyn til kjøretimer.

Foto: Hamar Høyre

Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H) har forståelse for utfordringen til kjøreskolene og elevene, men mener det blir feil at skolen skal ta hensyn til kjøretimer. Da er han redd de gjør elevene en bjørnetjeneste.

– Kravene til kunnskap blir større, og det blir vanskeligere for ungdom som ikke har fullført videregående å få seg jobb. Vi må stille krav til at elevene er på skolen når de skal være på skolen, sier Kristian Tonning Riise (H).