Toyota hjelper sykehjem på Toten

På 50-tallet utviklet de i Japan en modell for å spare tid i arbeidslivet. Navnet var Toyota-modellen. Nå er den på veg inn på norske sykehjem.

Avd.leder Oddbjørg Pedersen Gimle på Gimle sykehjem.
Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

– Dette er det beste sykehjemmet jeg har vært borti. Det er fint her, og personalet har alltid tid, sier Ruth Størset. Hun er tidligere sykepleier, men nå pasient på Gimle sykehjem på Vestre Toten.

Attesten fra Størset er som musikk i ørene til avdelingsleder Oddbjørg Pedersen. Hun sier de har fått en bedre hverdag på sykehjemmet etter at Toyota-modellen kom inn i omsorgssektoren.

Video Toyotamodellen sparer ressurser i helsesektoren

Toyotamodellen sparer ressurser i helsesektoren

Har sluttet å lete

Geir Ringen fra SINTEF og sjukehjemsleder Liv Karin Kval.

Geir Ringen fra SINTEF og sjukehjemsleder Liv Karin Kval.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Å unngå å bruke tid på unødvendige ting, er sentralt i Toyota-modellen. For eksempel skal det være helt unødvendig å lete etter noe. På Gimle sykehjem har derfor alt sin faste plass.

Bevisstgjøringen rundt tidsbruk har skapt stort engasjement blant de ansatte, sier avdelingsleder Pedersen. For eksempel er tida de før brukte på rapportering og kontakt med andre enheter innen omsorgen, nå halvert.

Mer tid til viktige ting

Karin Bjørnerud Børthus synes de har fått resultater på svært kort tid.

Prosjektleder Karin Bjørnerud Børthus i Vestre Toten kommune.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Prosjektlederen i kommunen, Karin Bjørnerud Børthus er gledelig overrasket over det de har fått til i kommunen på bare kort tid.

– Nå brukes det mindre tid på uviktige ting, og mer tid på det som er viktig, sier hun. Det er en kjempegevinst for alle parter, mener hun.