Hopp til innhold

Beredskapsparadoks: Her sprenges kornsiloen i Gudbrandsdalen

Mandag kom det klare krav om bedre kapasitet for matlager i Norge. Fire dager senere ble beredskapssiloen i Gudbrandsdalen sprengt.

SPRENGES: Her sprenges kornsiloen på Frya i Gudbrandsdalen

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Staten vil etablere et beredskapslager for korn med en beholdning som tilsvarer to til tre måneders forbruk.

Både Landbruksdirektoratet og Totalberedskapskommisjonen mener landet bør ha seks måneders forbruk i reserve.

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen leverte sin rapport tidlig denne uken. De er bekymret for matberedskapen i landet.

Og i hovedkonklusjonen fremhever de behovet for matlager.

«Hovedkonklusjonen til kommisjonen er at det er nødvendig å øke selvforsyningsgraden og snarest starte oppbygging av lagerhold.»

Totalberedskapskommisjonen NOU 2023:17 Nå er det alvor. Rustet for en usikker fremtid.

Men torsdag ettermiddag ble en stor kornsilo sprengt på Frya i Sør-Fron.

  • Det var GD som først omtalte at siloen skulle rives.

Det var en gang en beredskapssilo

Harald Eikerol fra Øyer var den første bestyreren på Frya. Han sier at bakgrunnen for at siloen ble bygget var at Statens kornforretning og Felleskjøpet skulle bygge en beredskapssilo.

Siloen ble bygd tidlig på 1980-tallet, og blir beskrevet som et landemerke. Eikerol synes det er feil at siloen nå skal jevnes ut med jorda.

– Vi snakker om selvforsyning og beredskap, men så river vi det som er å rive.

– Hvorfor er vi ikke litt mer opptatt av å forsyne oss selv? Vi er ikke selvforsynte med poteter engang. Vi importerer, legger han til.

Harald Dag Eikerol

SISTE: Harald Eikerol tror anlegget var et av de siste som ble bygget før beredskapsordningen ble avviklet.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Sprengningen skjedde i 18-tiden torsdag. Det som antakelig var en av Norges siste beredskapssiloer er nå historie.

Det er selskapet AF Decom som utfører jobben.

Sto ubrukt i over 20 år

Da Felleskjøpet Agri SA solgte kornsiloen i 2021 var det en del av avtalen at siloen skulle rives innen fem år.

Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen Sigbjørn Vedeld sier det er vanlig at de legger klausuler om riving, slik at det ikke ser ut som anlegg står og forfaller.

Det var flere grunner til at siloen skulle rives.

En av årsakene er at siloen ikke hadde blitt brukt til lagring av korn på over 20 år. I tillegg ligger anlegget på Frya langt unna matmelmøllene i Skien, Vaksdal og Buvika.

Kornsilo på Frya i Gudbrandsdalen

TOM: Det hadde ikke vært kornlagring i siloen på Frya på over 20 år.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Felleskjøpet mener at framtidig ny lagerkapasitet må bygges i områdene hvor kornet dyrkes og foredles.

Vedeld forteller også at en eventuell rehabilitering av anlegget ville kostet over 10 millioner kroner.

– Pengene fra salget på Frya vil være med på å oppgradere eksisterende anlegg, og dessuten bygge nye kornanlegg, sier han.

Kornsiloen på Frya etter sprengning

REVET: Slik så det ut etter at siloen ble revet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Behov for nybygging

I dag finnes det ingen offentlig finansiert beredskapslagring av matkorn. Det har det ikke vært siden beredskapsordningen ble avviklet ved begynnelsen av århundret.

– De siste lagrene ble solgt tidlig på 2000-tallet, sier Mari Vengnes, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet.

I gode vekstår bruker Norge hele dagens lagerkapasitet. Gamle siloer som ikke lenger er i drift, tilfredsstiller ikke dagens standard.

Dermed er det behov for nybygging.

Direktoratet har fått i oppdrag å arbeide ut fra at staten ikke selv skal eie beredskapslager, men heller kjøpe tjenester av private tilbydere. Dette er politisk bestemt.

kornåker med modent korn

STATENS ANSVAR: Felleskjøpet mener at beredskapslagring av korn er statens ansvar, men kan gjerne bidra hvis stat og regjering iverksetter.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Felleskjøpet Agri SA mener at beredskapslagring er statens ansvar.

– Finansieringen kan ikke ligge på bonden. Felleskjøpet bidrar gjerne til beredskapslagring dersom stat og regjering vil iverksette dette, sier seniorrådgiver Sigbjørn Vedeld.

Tidslinje - beredskapslagring av matkorn

Vil ha mer norskprodusert korn

Det har vært en betydelig nedgang i samlet kornareal i Norge de siste 20 årene.

Daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, sier at mindre areal betyr mindre produksjon, men at produksjonen nå er i ferd med å stabilisere seg.

Smedshaug er mer bekymret for om vi klarer å benytte kornproduksjonen godt nok, og hva nye miljøkrav vil bety for produksjonen.

– Vi er bekymret for hvordan nye miljøkrav vil slå ut, både med tanke på investeringsbehov og utvikling i antall produsenter.

Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse

STABIL: Christian Anton Smedshaug forteller at den norske kornproduksjonen er i ferd med å stabilisere seg.

Foto: Hans Philip Hofgaard

Smedshaug mener den viktigste jobben framover er å bevare kornarealene som finnes, og tilrettelegge for lagring der kornet blir produsert.

Ifølge lederen burde Norge ha lagerkapasitet for seks måneder.

– Vi må ha mer lagring der kornet produseres, og vi må ha større totalkapasitet for å kunne bruke den norske produksjonen optimalt, sier han.